Hyppää sisältöön
Media

Kouluruuan kehittämistyö on käynnistynyt

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2021 10.18
Uutinen
Kuvassa Virpi Kulomaa ja Auvo Huotari seisovat kouluruokalan keittolassa.
Kouluruokakoordinaattori Virpi Kulomaa tapasi Oulun Pateniemen lukion rehtorin Auvo Huotarin. Huotari edustaa kouluruuan kehittämisohjelman työryhmässä Suomen rehtorit ry:tä.

Maa- ja metsätalousministeriö käynnisti lokakuussa Kouluruuan kehittämisohjelman. Ohjelman tavoitteena on lisätä kouluruuan arvostusta, ruokailuun osallistumista ja kehittää kouluruokailuun liittyviä käytäntöjä. Kouluruuan kotimaisuusastetta ja ekologisuutta halutaan nostaa. Kaikille oppivelvollisuusikäisille halutaan tarjota terveellinen ateria, johon kuuluu myös välipala.

Oppilaat kutsutaan mukaan kehittämään kouluruokailua.  Vuoden kestävä ohjelma on merkittävä peruskoulun ja toisen asteen kouluruokailua kehittävä kokonaisuus. 

Kouluruuan kehittämisohjelman koordinaattorina marraskuussa aloittanut Virpi Kulomaa kertoo, että ensimmäiset tapaamiset oppilaiden eli kouluruokailun asiakkaiden kanssa on pidetty Seinäjoella ja Oulussa. Kulomaa tapasi näillä paikkakunnilla peruskoulun ja lukion henkilökuntaa ja oppilaita. Muita palavereja on sovittu ensi vuoden alkuun mm. jyväskyläläisen ammatillisen oppilaitoksen ja lukion sekä Tuusulan ja Kotkan peruskoulujen kanssa.

-    Kouluruuan kehittämisohjelman työryhmän yksi suurimmista huolenaiheista on, miten saada nuoret syömään kouluruokaa ja toisaalta millä keinoin voidaan tukea sitä, että oppilaat syövät täysipainoisen, lautasmallin mukaisen kouluaterian. Näihin haasteisiin pyritään etsimään ohjelman aikana ratkaisuehdotuksia ja kyselemme niitä suoraan oppilailta itseltään, kertoo kouluruokakoordinaattori Virpi Kulomaa.

Työryhmän aloituskokous pidettiin marraskuun 18. päivä. Kokouksessa olivat paikalla maa- ja metsätalousministeriön nimeämän työryhmän jäsenet, joiden myötä kouluruokailuun liittyvät sidosryhmät ovat edustettuina.

Työryhmä laatii kehittämisohjelmaa tiiviissä aikataulussa. Sen valmistuminen ajoittuu lokakuulle 2022. Työryhmän jäsenten mukaan ohjelman keskeisiä teemoja ravitsemuksen lisäksi ovat kouluruokailutilanteen kasvatuksellinen luonne, kouluruokatilanteen ohjaus, oppiaineintegraatio sekä oppilaiden ottaminen mukaan kouluruokailun suunnitteluun ja kehittämiseen.

Kouluruokailulla on selkeä ravitsemuksellinen ja kasvatuksellinen tehtävä, mutta työryhmä muistuttaa myös ruokailun tärkeästä virkistystehtävästä.

-    Kouluruokailu on arvokas asia lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja samalla keskeinen osa suomalaista ruokakulttuuria. Yksi ohjelman tavoitteista on lisätä kouluruokailun arvostusta ja tuoda entistä vahvemmin esille sen tärkeää ja laaja-alaista merkitystä, toteaa Kulomaa.

Työryhmässä ovat mukana Suomen luokanopettajat, Aineenopettajien liitto, Ammattikeittiöosaajat ry, Suomen rehtorit ry, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Opetushallitus, Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Itä-Suomen yliopisto ja Kokoava-hanke, Suomen kuntaliitto, Kotitalousopettajien liitto ja maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoja:

Kouluruokakoordinaattori Virpi Kulomaa, p. 029 5162 260

Marinin hallitusohjelmassa linjattiin laadittavaksi kouluruuan kehittämisohjelma. Ohjelman keskeinen tavoite on lisätä kouluruuan arvostusta ja kouluruokailuun osallistumista sekä kehittää kouluruokailuun liittyviä käytäntöjä. Ohjelmassa etsitään ratkaisuja, joiden pohjalta välipala voidaan tuoda osaksi kouluruokaa jokaiseen kouluun. Lisäksi ohjelmalla pyritään parantamaan kouluruuan kotimaisuusastetta, terveellisyyttä ja ekologisuutta ja kehittämään tasa-arvoista ja yhteisöllistä kouluruokailua. Ohjelma kattaa peruskoulun ja toisen asteen kouluruokailuun liittyvät teemat. Ohjelman laadintatyö tulisi olla valmis lokakuussa 2022 ja työssä on kuultava myös oppilaita.