Hyppää sisältöön
Media

Kouluruokaohjelma nostaa esille ajankohtaiset kehittämistarpeet

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 7.12.2022 10.46
Tiedote

Kouluruuan kehittämisohjelma (Kouluruokaohjelma) julkaistiin 7. joulukuuta. Ohjelman tavoitteena on lisätä kouluruuan arvostusta, kouluruokailuun osallistumista sekä kehittää kouluruokailuun liittyviä käytäntöjä. Ohjelmassa on etsitty ratkaisuja, joiden pohjalta välipala voidaan tuoda osaksi kouluruokailua jokaiseen kouluun.

Tavoitteena on myös parantaa kouluruuan kotimaisuusastetta, terveellisyyttä ja ekologisuutta sekä kehittää tasa-arvoista ja yhteisöllistä kouluruokailua.

Kehittämisohjelma kattaa peruskoulun ja toisen asteen kouluruokailuun liittyvät teemat.

Ohjelma nostaa esille kouluruokailun keskeisimmät ja ajankohtaisimmat kehittämistä vaativat osa-alueet ja esittelee niiden kehittämisehdotukset. Näitä ovat esimerkiksi vapaasti valittavien pääruokavaihtoehtojen ja kasvisruuan tarjoaminen, kouluruokailuun osallistumisen edistäminen, yhtenäiset välipalakäytännöt, riittävä ruokailuaika ja ruokakasvatusyhteistyön lisääminen. Kouluruokailun vastuullisuuden kehittäminen on myös merkittävässä roolissa uudessa kehittämisohjelmassa.

Kouluruuan kehittämisohjelman tavoitteena on, että lapset ja nuoret voivat nauttia nyt ja tulevaisuudessa maukkaan, ravitsevan, kestävästi tuotetun ja yhdenvertaisen kouluaterian jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa. 

Kouluruuan kehittämisohjelman kohderyhminä ovat päätöksenteosta vastaavat, opetuksen järjestäjät, ruokapalveluiden tuottajat ja muut kouluruokailun keskeiset sidosryhmät. Julkaisun jälkeen kehittämisohjelmaa on tarkoitus viedä käytäntöön kunnissa ja oppilaitoksissa.

Kouluruokaohjelman laadintatyöstä on vastannut maa- ja metsätalousministeriön asettama moniammatillinen työryhmä, jonka työ käynnistyi 2021 vuoden lopulla. Työryhmän lisäksi ohjelmaa on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien, kuten oppilaiden ja opiskelijoiden, ruokapalveluntuottajien, oppilaitosten, alan yhdistysten sekä elintarviketeollisuuden toimijoiden kanssa. Kouluruokailun asiakkaiden näkemyksiä on selvitetty muun muassa Osallisuuden osaamiskeskuksen kanssa yhteistyössä toteutetuissa nuorten kuulemisen työpajoissa ja mielipidekyselyillä.

Kouluruuan kehittämisohjelma aukeaa tästä linkistä.

Lisätietoja:

Kouluruokakoordinaattori Virpi Kulomaa, p. 029 5162 260, virpi.kulomaa@gov.fi