Hoppa till innehåll
Media

Program för utveckling av skolmaten lyfter fram aktuella utvecklingsbehov

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2022 10.46 | Publicerad på svenska 7.12.2022 kl. 15.29
Pressmeddelande

Programmet för utveckling av skolmaten (Skolmatsprogrammet) publicerades den 7 december. Målet med utvecklingsprogrammet är att göra skolmaten mer uppskattad och öka deltagandet i skolmåltiderna samt utveckla praxis inom skolbespisningen. I programmet har man sökt lösningar för att införa ett mellanmål som en del av skolmåltiderna i varje skola.

Avsikten är dessutom att öka andelen mat av inhemskt ursprung och göra skolmaten hälsosammare och mer ekologisk. Dessutom strävar man efter att skolmåltiderna ska kännetecknas av jämlikhet och skapa gemenskap.

Programmets teman omfattar skolmåltiderna i grundskolan och på andra stadiet.
I programmet anges det vilka delområden inom skolmåltiderna som är mest angelägna och aktuella att utveckla och lägger fram förslag på hur de kan utvecklas. Till de områdena hör till exempel servering av fritt valbara alternativ och vegetarisk mat som huvudrätter, graden av deltagande i skolmåltiderna, enhetlig praxis i fråga om mellanmål, tillräckligt lång tid för måltiderna och ökat samarbete inom matfostran. Att göra skolmaten mer ansvarsfullt producerad har också en betydande roll i det nya utvecklingsprogrammet.

Målet för programmet för utveckling av skolmaten är att barn och unga i varje skola och läroanstalt ska få goda, näringsrika, hållbart producerade och likvärdiga skolmåltider nu och i framtiden.

Målgrupperna för programmet är beslutsfattare, utbildningsanordnare, producenter av måltidsservice och andra berörda grupper. Efter att programmet har publicerats är det meningen att det ska börja genomföras i praktiken i kommunerna och vid läroanstalterna.

En multiprofessionell arbetsgrupp som tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet har ansvarat för utarbetandet av skolmatsprogrammet. Den inledde sitt arbete i slutet av 2021. Programmet har beretts i tätt samarbete med berörda grupper, såsom elever och studerande, producenter av måltidsservice, läroanstalter, föreningar inom området samt aktörer inom livsmedelsindustrin. Måltidsgästernas åsikter har hörts bland annat genom enkäter samt vid workshoppar för unga som genomförts i samarbete med Kompetenscentret för ungas delaktighet.

Mer information:

Virpi Kulomaa, skolmatssamordnare, tfn 029 5162 260, virpi.kulomaa(a)gov.fi