Hyppää sisältöön
Media

Kouluruokaohjelman kiinnostavimmat
Oppilasravintola Timjami edistää kouluruokailun vastuullisuutta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 17.3.2023 11.30
Uutinen
Virpi Kulomaa ja Merja Jokiniemi, kuva: Miika Kaukinen

Vastuullisuuden ulottuvuudet linkittyvät vahvasti kouluruokailun jokaiseen osa-alueeseen, mikä tekee vastuullisuudesta yhden Kouluruokaohjelman keskeisistä teemoista. Tampereen steinerkoulun Luomuravintola Timjami tarkastelee kouluruokailua kokonaisvastuullisuuden näkökulmista.

Tampereen steinerkoulussa luomuruoka on yksi keskeisin keino toteuttaa kouluruokailun ekologista vastuullisuutta. Timjamin valmistamien aterioiden raaka-aineista noin 80% on luomua. Oppilasravintolaa hoitaa osuuskunta Tampereen Timjami.

-    Haluamme tarjota oppilaille itsetehtyä, puhdasta ruokaa ja siten tukea luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Käytämme ruuanvalmistukseen sesonkituotteita aina mahdollisuuksien mukaan ja olemme lisänneet kasvisten määrää, kertoo toimitusjohtaja Merja Jokiniemi.

Kasvisruokaa tarjotaan päivittäin vapaasti valittavana pääruokavaihtoehtona. Lisäksi kaikille yhteistä kasvisruokapäivää vietetään kaksi kertaa kuukaudessa. Ruokahävikin hallintaan on panostettu elintarvikehankinnoista alkaen ruuan valmistukseen ja tarjoiluun asti. 

Kouluruokailun ekologinen vastuullisuus todentuu, kun raaka-ainevalinnoissa ja ruokalistasuunnittelussa huomioidaan ruuan ja elintarvikkeiden terveys- sekä ilmasto- ja ympäristövaikutukset.

-    Kasvisruokaa suositellaan tarjottavaksi kouluissa ruokailusuositusten mukaisesti päivittäin kaikille vapaasti otettavana pääruokavaihtoehtona. Lisäksi on tärkeää, että ruokahävikkiä seurataan ja sille on asetettu konkreettiset vähentämistavoitteet, sanoo kouluruokakoordinaattori Virpi Kulomaa maa- ja metsätalousministeriöstä.

Taloudellinen vastuullisuus on myös huomioitu monella tapaa Timjamin toiminnassa.

-    Käytämme lähiruokatuotteita ja teemme yhteistyötä lähialueen tuottajien kanssa, jolloin raha jää maakuntaan. Ravintolamme ei tee voittoa, vaan raha palautuu koululounaan kehittämiseen, hankintoihin ja laadukkaisiin raaka-aineisiin, kertoo Jokiniemi.

Kouluruokaohjelman tavoitteena on, että kunnat ja opetukset järjestäjät varaavat riittävät määrärahat laadukkaiden ruokapalveluiden toteuttamiseksi, kuten ravitsemussuositusten mukaisten ja vastuullisista raaka-aineista valmistettujen aterioiden tarjoamiseen. 

-    Kouluruokaan laitetut eurot eivät mene hukkaan, sillä kouluruokailu on kansallista terveyden ja hyvinvoinnin, kestävän kehityksen sekä opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukevaa toimintaa, kertoo Kulomaa.

Sosiaalisen vastuullisuuden pohja rakentuu Timjamissa tiiviiseen yhteistyöhön oppilaiden, opettajien, kotien ja koulun muun henkilökunnan kanssa. Myös työntekijöiden ja sidosryhmien hyvinvoinnista huolehditaan ja toiminnasta viestitään aktiivisesti koulun internet-sivulla.

-    Olemme kasvatuskumppani. Tuomme kouluruokailussa esille suomalaista ruoka- ja juhlakulttuuria sekä pyrimme integroimaan ravitsemusta eri oppiaineisiin yhteistyössä opettajien kanssa. Tavoitteemme on, että oppilaille kehittyy terve suhde ruokaan ja käsitys oikeasta ravitsemuksesta. Lisäksi pyrimme edistämään ruuan, ruuantuottajien ja -tekijöiden arvostusta, sanoo Jokiniemi

Kouluruokailu tarjoaa lapsille ja nuorille yhdenvertaisen mahdollisuuden ravitsevaan ateriaan ja osallisuuteen, joka tukee koulussa niin oppilaiden kuin myös henkilökunnan hyvinvointia.

-    Ruokakasvatukseen liittyvä moniammatillinen yhteistyö sekä oppilaiden ja opiskelijoiden kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen ovat tärkeä osa koulu- ja opiskelijaruokailun kehittämistä. On myös tärkeä huolehtia, että asiakkaat ja sidosryhmät saavat riittävästi tietoa kouluruokailun periaatteista ja käytännön toteutuksesta Se on hyvä keino lisätä kouluruokailun arvostusta, toteaa Kulomaa.