Hyppää sisältöön
Media

Kestävän kasvun ohjelmasta 4,4 miljoonan euron rahoitus neljälle metsätaloushankkeelle

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 15.2.2023 11.08
Tiedote
Kuvassa talvista kuusimetsää

Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvassa haussa valittiin rahoitettavaksi neljä kehittämis- ja koulutushanketta, jotka tukevat metsätalouden ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta.

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti viime vuoden lopulla (8.9.-11.10.2022) avoimen hankehaun metsätalouden kehittämis- ja koulutushankkeille. Haussa etsittiin hankkeita, jotka tukevat metsätalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen, ilmastonmuutokseen liittyvää riskienhallintaa, sekä luonnon monimuotoisuutta turvaavia metsänhoidon ja -käsittelyn menetelmiä.

Hankehaku on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaan sisältyvää investointia, jonka avulla tavoitellaan nopeampaa metsätalouden siirtymää kohti paremmin kohdennettuja ja monimuotoisempia hakkuu- ja kasvatusmenetelmiä. Investoinnin avulla edistetään maaperää, luontoarvoja sekä vesiensuojelua paremmin huomioivaa metsätaloutta.

Hankkeissa kehitetään metsänhoidon menetelmiä ja tiedonkeruuta

Rahoitettavissa hankkeissa kehitetään täsmämetsänhoidon menetelmiä ja viedään niitä käytäntöön. Menetelmäkehitys keskittyy luonnonhoitoon, metsänhoitoon ja puunkorjuuseen, sekä metsien tuhoriskien hallintaan. Lisäksi kehitetään teknologioita, joiden paikannus- ja mobiililaserkeilausjärjestelmät edistävät ilmastokestävämmän ja metsäluonnon monimuotoisuutta paremmin huomioon ottavan puunkorjuun toteutumista. 

Kaukokartoitusmenetelmiä kehittämällä parannetaan niin ikään puustotulkinnan tarkkuutta ja edistetään metsien rakenteelliseen erottelukykyyn liittyviä mahdollisuuksia. Tämän ohella tuotetaan digitaalinen, metsänomistajille suunnattu täsmämetsänhoidon koulutusmateriaalipaketti, jota voivat hyödyntää myös metsäalan ammattilaiset ja opiskelijat.

"Kestävän kasvun ohjelmassa rahoitettavat hankkeet ovat merkittävä panostus täsmämetsätalouden käytänteiden kehittämiseksi sekä ilmasto- ja monimuotoisuusnäkökulmien yhteensovittamiseksi. Hankkeiden kehittämis- ja koulutustoiminta parantaa metsätalouden uudistumis- ja sopeutumiskykyä muuttuvassa toimintaympäristössä. Valitut hankkeet toteuttavat erinomaisesti myös joulukuussa hyväksyttyä kansallista metsästrategiaa", kertoo maa- ja metsätalousministeriön metsä- ja bioenergiayksikön päällikkö, metsäneuvos Erno Järvinen.

Rahoitus täydentää Suomen kestävän kasvun ohjelmaa

Suomen kestävän kasvun ohjelmaan sisältyy yhteensä 8,5 miljoonan euron määräraha, joka suunnataan metsätalouden ilmastokestävyyttä edistäviin toimenpiteisiin vuosina 2022–2025. Lokakuussa 2022 päättyneessä rahoitushaussa saatiin yhteensä 17 hakemusta, joista neljä valittiin rahoitettavaksi. Hankkeet käynnistyvät maalis-huhtikuun 2023 aikana ja ne kestävät vuoden 2025 syyskuulle saakka.

Vuoden 2021 lopussa järjestetyn aiemman samaan kokonaisuuteen kuuluvan hankehaun kautta rahoitettiin yhteensä viisi hanketta. Kahden hankehaun jälkeen yhteensä yhdeksän hanketta on valittu rahoitettavaksi hankekokonaisuuden puitteissa. Täydentäviä hakukierroksia ei ole suunnitteilla.

Rahoitettavat hankkeet   

Kestävän täsmämetsätalouden todentaminen ja menetelmät
•    Toteuttajat: Suomen metsäkeskus, Metsäteho Oy, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
•    Yhteyshenkilö: Miia Saarimaa/Suomen metsäkeskus
•    Hankekuvaus

Kohti ilmastokestävämpää ja monimuotoisempaa puunkorjuuta sensoriteknologian ja tarkan paikkatiedon avulla
•    Toteuttajat: Maanmittauslaitos Paikkatietokeskus FGI, Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus, Ponsse Oyj
•    Yhteyshenkilö: Harri Kaartinen/Paikkatietokeskus FGI
•    Hankekuvaus

Kansallinen kaukokartoitus ja metsien digitaalinen kaksonen
•    Toteuttajat: Suomen metsäkeskus, Metsähallitus Metsätalous Oy, Maanmittauslaitos
•    Yhteyshenkilö: Juho Heikkilä/Suomen metsäkeskus
•    Hankekuvaus

Monitavoitteiseksi täsmämetsätalouden osaajaksi – etänä
•    Toteuttajat: Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus, Turun yliopisto, Peimarin koulutuskuntayhtymä
•    Yhteyshenkilö: Minna Rautalin/Suomen metsäkeskus
•    Hankekuvaus

Lisätietoja: 
Erno Järvinen, metsäneuvos, +358 295 162 150, erno.jarvinen@gov.fi
Joel Järvinen, erityisasiantuntija, +358 295 162 133, joel.jarvinen@gov.fi
Aleksi Nurmi, asiantuntija, +358 295 162 136, aleksi.nurmi@gov.fi 

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden tavoitteena on tukea maataloustuottajia, metsänomistajia ja muita maankäytöstä päättäviä tahoja uusien ilmastokestävien toimintatapojen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tärkeässä roolissa tässä on uuden tiedon tuottaminen ja parhaiden käytäntöjen jalkauttaminen käytännön työhön. 

Lisää Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuudesta mmm.fi-verkkosivuilla. Sosiaalisessa mediassa tunnisteemme on #HiilestäKiinni.

E. Ilmastokestävä metsätalous Metsät