Hyppää sisältöön
Media

Koronavirus värittänyt kansallista vesihuoltouudistusta, mutta hanke jatkuu aikataulussaan

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 15.6.2020 15.12
Uutinen

Kansallinen vesihuoltouudistus -hankkeen johtoryhmä kokoontui toisen kerran 28.5.2020. Koronavirustilanteen hyvistä käytänteistä otetaan oppia. Kevään vesihuoltoselvitykset ovat valmistumassa ajallaan. Työpajat on järjestetty virtuaalisesti.

Johtoryhmä kävi kokouksessaan keskustelua koronapandemian vaikutuksista vesihuoltoon sekä saaduista opeista ja kokemuksista. Epidemian aikana ministeriöiden yhteistyö on tiivistynyt merkittävästi. Pandemian hoitoon on saatu rahoitusta ja ELY-keskusten henkilöresursseja on pystytty lisäämään. Alueilla terveydensuojeluviranomaisten ja ELY-keskusten välistä yhteistyötä on tiivistetty ja alueellisia tilannekuvia saadaan kiitettävästi. Hyviä käytänteitä on tarkoitus jatkaa myös koronapandemian jälkeen.

Kokouksen puheenjohtaja, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, kiitti tiedon kulkua ja sitä miten järjestäytyneesti poikkeuksellinen tilanne on Suomessa pystytty hoitamaan.

Vesihuoltopoolin tuottama ajantasainen tieto sekä Vesilaitosyhdistyksen webinaarit saivat kiitosta.

Kuntatalouden osalta koronapandemia tuli huonoon aikaan. Esitettiin toivomus, että vesihuoltolaitosten muutenkin vähäinen henkilöstö rajattaisiin kuntien YT-menettelyjen ulkopuolelle.

Kaksi vesihuoltoselvitystä julkaistaan lähiaikoina

Edellisessä kokouksessaan johtoryhmä asetti valmisteluhankkeen ohjaamaan vesihuoltolainsäädännön sekä siihen liittyvien säädösten toimivuuden arviointia sekä kartoitusta muiden Euroopan maiden kokemuksista vesihuoltolaitosten talouden ja toiminnan valvonnasta.

DI Risto Saarisen ja konsultti Paul Silfverbergin laatimat selvitykset ovat valmistumassa aikataulussaan. Johtoryhmä kuuli ja keskusteli molempien selvitysten keskeisistä johtopäätöksistä ja päätti niiden julkaisemisesta lähiviikkoina.

Johtoryhmä keskusteli hankkeen viestinnästä ja hyväksyi hankkeen viestintäsuunnitelman pienin muutoksin. Hankkeen tavoitteena on sekä huolehtia turvallisista ja laadukkaista vesihuoltopalveluista kaikille asiakkaille että uudistaa alaa tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin ja vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin.

Kansallinen vesihuoltouudistus jatkuu aikataulussaan. Hankkeen ohjelma valmistuu lokakuun lopussa 2020. Sidosryhmien näkemyksiä ohjelman tueksi on kerätty touko- ja kesäkuussa järjestetyillä virtuaalisilla työpajoilla, joiden aiheina ovat olleet kiertotalous ja energiatehokkuus. Työpajaa taloudesta ja omaisuuden hallinnasta suunnitellaan syyskuulle.

Kansallinen vesihuoltouudistus Vesi