Maa- ja metsätalousministeriö ja Itämeren alueen strategia

Maa- ja metsätalousministeriö on mukana koordinoimassa politiikka-ala Biotaloutta yhdessä Pohjoismaiden ministerineuvoston, Liettuan maatalousministeriön ja Ruotsin maatalousviraston kanssa.

Maa- ja metsätalousministeriön vastuualueena on maatalouden ravinteiden kierrätys. Tavoitteena on esimerkiksi kehittää uusia tekniikoita ja menetelmiä tuotantoeläinten lannan prosessoimiseksi niin, että lannassa olevat arvokkaat ravinteet saadaan kierrätettyä ja hyödylliseen käyttöön. Lannasta voidaan kehitellä esimerkiksi peltojen lannoitetta. Tavoitteena on myös estää ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin.

Politiikka-ala Biotalouden muista koordinaattoreista: 

Maa- ja metsätalousministeriö toimii lisäksi rahoittajana Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön -kärkihankkeessa.

Maaseudun kehittämisohjelmien yhteistyö Itämeren alueen toimijoiden kesken

Euroopan unionin Itämeri-strategian tavoitteita saavutetaan myös koulutuksin ja yhteistyöverkostoin. Liettuan maatalousministeriö koordinoi maaseudun kehittämisohjelmien välistä yhteistyötä.

Yksi koulutuksista on ollut Baltic Leadership Programme -ohjelma, jonka tarkoituksena on ollut rakentaa yhteistyötä Itämeren alueen maaseutuohjelman toimijoille. Ohjelman tavoitteena on lisäksi ollut tunnistaa Itämeren alueen yhteisiä haasteita ja ratkaista näitä haasteita yhteistyöllä.

Aiesopimus Itämeren alueen maaseutuohjelmien yhteistyöstä on luettavissa täältä.