Nationella stöd

Upphävd 1.1.2015:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar om jordbruksstöd (1289/2014) (upphäver 27/2002, 268/2010, 440/2009)

Författningar som gäller stödåret 2024:

Statsrådets förording om nationellt stöd för 2024 för biodling enligt antalet bisamhällen (101/2024)

Statsrådets förordning om nationellt stöd till sockerbetsodlare 2024 (42/2024)

Statsrådets förordning om nordligt stöd 2024 (41/2024)

Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2024 (40/2024)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2024 (45/2024)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2024 (68/2024)

Författningar som gäller stödåret 2023:

Statsrådets förording om ändring av 5 och 9 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2023 (99/2024)

Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2023 (62/2024)

Ändringar:

Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2023, transportbidrag för mjölk för 2022 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2023 (977/2023)

Statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2023/2024 (915/2023)

Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2023 för biodling enligt antalet bisamhällen (274/2023)

Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2022 (273/2023)

Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2022 (162/2023)

Statsrådets förordning om nordligt stöd 2023 (83/2023)

Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2023 (82/2023)

Ändringar:

Statsrådets förordning om nationellt stöd till sockerbetsodlare 2023 (81/2023)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2023 (165/2023)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2023 (84/2023)

Författningar som gäller stödåret 2022:

Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2022, transportbidrag för mjölk för 2021 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2022 (863/2022)

Statsrådets förordning om extraordinärt anpassningsstöd och kompletterande stöd till producenter inom jordbrukssektorn 2022 (471/2022)

Statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2022/2023 (470/2022)

Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2022 för biodling enligt antalet bisamhällen (185/2022)

Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2021 (110/2022)

Statsrådets förordning om nationellt stöd till sockerbetsodlare 2022 (88/2022)

Statsrådets förordning om nordligt stöd 2022 (81/2022)

Ändringar:

Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2022 (80/2022)

Ändringar:

Jord- och skogsbruksministeriets förordningom administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2022 (282/2022)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2022 (93/2022)

Författningar som gäller stödåret 2021:

Statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2021/2022 (585/2021)

Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2021 (344/2021)

Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2021 för biodling enligt antalet bisamhällen (219/2021)

Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2020 (129/2021)

Statsrådets förordning om nationellt stöd till sockerbetsodlare 2021 (101/2021)

Statsrådets förordning om nordligt stöd 2021 (100/2021)

Ändringar:

Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2021 (99/2021)

Ändringar:

JSMf om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2021 (350/2021)

JSMf om stöd för växthusproduktion 2021 (102/2021)

Författningar som gäller stödåret 2020:

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i och bilagan till statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2020 (218/2021)

Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2020, transportbidrag för mjölk för 2019 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2020 (735/2020)

Statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2020/2021 (467/2020)

Statsrådets förordning om temporärt understöd till företag inom primär jordbruksproduktion (370/2020)

Ändringar:

Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2020 (148/2020)

Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2019 (116/2020)

Statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2020 (106/2020)

Ändringar:

Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2020 för biodling enligt antalet bisamhällen (105/2020)

Statsrådets förordning om nationellt stöd till sockerbetsodlare 2020 (10/2020)

Statsrådets förordning om nordligt stöd 2020 (9/2020)

Ändringar:

Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2020 (8/2020)

Ändringar:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2020 (170/2020)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2020 (14/2020)

Författningar som gäller stödåret 2019:

Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2019 (104/2020)

Statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2019/2020 (761/2019)

Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2019 (450/2019)

Statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2019 (494/2019)

Ändringar:

Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2018 (449/2019)

Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2019 för biodling enligt antalet bisamhällen (448/2019)

Statsrådets förordning om nationellt stöd till sockerbetsodlare 2019 (107/2019)

Statsrådets förordning om nordligt stöd 2019 (106/2019)

Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2019 (105/2019)

Ändringar:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2019 (501/2019)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2019 (151/2019)

Författningar som gäller stödåret 2018:

Statsrådets förordning om tillfälligt särskilt nationellt stöd för fodervall, foderkorn och vårvete i Södra Finland 2018 (1250/2018)
Ändringar:

Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2018, transportbidrag för mjölk för 2017 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2018 (848/2018)

Statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2018/2019 (455/2018)

Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2017 (224/2018)

Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2018 (193/2018)

Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2018 för biodling enligt antalet bisamhällen (189/2018)

Statsrådets förordning om nordligt stöd 2018 (79/2018)

Ändringar:


Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2018 (78/2018)

Ändringar:


Statsrådets förordning om nationellt stöd till sockerbetsodlare 2018 (75/2018)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2018 (230/2018)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2018 (89/2018)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i lantbruket (77/2018)

Författningar som gäller stödåret 2017:

Statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2017/2018 (336/2017)

Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2017, transportbidrag för mjölk för 2016 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2017 (730/2017)

Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2017 (224/2017)

Statsrådets förordning om nordligt stöd 2017 (36/2017)

Ändringar:

Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2017 (35/2017)

Ändringar:

Statsrådets förordning om nationellt stöd till sockerbetsodlare 2017 (30/2017)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2017 (37/2017)

Författningar som gäller stödåret 2016:

Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2016, transportbidrag för mjölk för 2015 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2016 (905/2016)

Statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2016/2017 (493/2016)

Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2016 (282/2016)

Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2016 för biodling enligt antalet bisamhällen (269/2016)

Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2016 (41/2016)

Ändringar:

Statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2016 (42/2016)

Statsrådets förordning om nordligt stöd 2016 (40/2016)

Ändringar:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2016 (274/2016)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2016 (45/2016)

Författningar som gäller stödåret 2015:

Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2015 (221/2016)

Statsrådets förordning om det temporära nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen som betalas för år 2015 (1520/2015)

Ändringar:

Statsrådets förordning om stöd per djur som betalas för renskötselåret 2015/2016 (715/2015)

Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2015 för biodling enligt antalet bisamhällen (442/2015)

Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2015 (444/2015)

Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2014 (243/2015)

Statsrådets förordning om krisstöd för svinhushållning (120/2015)

Statsrådets förordning om nordligt stöd 2015 (44/2015)

Ändringar:

Statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2015 (24/2015)

Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2015 (23/2015)

Ändringar:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2015 (348/2015)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2015 (50/2015)

Tills vidare gällande:

Statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket (45/2015)

Ändringar:

Statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning (759/2008)

Ändringar:

 

Statsrådets förordning om kännetecknen för en funktionellt och ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet (213/2007)

 

Ändringar:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om delområden av kommuner som räknas som skärgård i nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (27/2002)

Ändringar:

Statsrådets förordning om grunderna för sänkning av stöd för växthusproduktion, stöd för lagring av trädgårdsprodukter och stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp (211/2002)

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om lagringsstöd för skogsbär och skogssvampar (426/2002)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökande av och förutsättningar för betalande av produktionsstöd för mjölk (440/2009)

Ändringar:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om studiepenning för lantbruksföretagare (619/2002)

Ändringar:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om studiepenning för lantbruksföretagare (268/2010)

Författningar som gäller stödåret 2014:

Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2014 (297/2014)

Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2014 (242/2014)

Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2013 ( 241/2014)

Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2014 för biodling enligt antalet bisamhällen (240/2014)

Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2014 (45/2014)

Ändringar:

Statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2014 (44/2014)

Statsrådets förordning om nordligt stöd 2014 (14/2014)

Ändringar:

Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2014 (13/2014)

Ändringar:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2014 (49/2014)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur inom systemet med nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen år 2014 (15/2014)

Författningar som gäller stödåret 2013:

Statsrådets förordning om stöd per djur som betalas för renskötselåret 2013/2014 (521/2013)

Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2013 (378/2013)

Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2013 för biodling enligt antalet bisamhällen (225/2013)

Statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2013 (21/2013)

Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2013 (20/2013)

Ändringar:

Statsrådets förordning om nordligt stöd 2013 (19/2013)

Ändringar:

Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2013 (18/2013)

Ändringar:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2013 (22/2013)

Ändringar:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2013 (74/2013)

Ändringar:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning  om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2013 (234/2013)

Författningar som gäller stödåret 2012:

Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2012 (169/2012)

Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2012 (7/2012)

Ändringar:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2012 (36/2012)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2012 (35/2012)

Ändringar:

  • 519/2012

Statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2012 (6/2012)

Statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2012 (5/2012)

Statsrådets förordning om nordligt stöd 2012 (4/2012)

Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2012 (3/2012)

Ändringar:

Författningar som gäller stödåret 2011:

Statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2011 (47/2011)

Statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2011 (46/2011)

Statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2011 (45/2011)

Ändringar:

Statsrådets förordning om nordligt stöd 2011 (44/2011)

Ändringar:

Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2011 (43/2011)

Ändringar:

Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2011 (560/2011)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2011 (240/2011)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2011 (80/2011)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2011 (79/2011)

Författningar som gäller stödåret 2010:

Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för år 2010 (1132/2010)

Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2010 (37/2010)

Ändringar:

Statsrådets förordning om nordligt stöd 2010 (38/2010)

Ändringar:

Statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2010 (41/2010)

Ändringar:

Statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2010 (42/2010)

Statsrådets förordning om beloppet för studiepenning för lantbruksföretagare 2010 (44/2010)

Ändringar:

Statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2010/2011 (108/2010)

Statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2010 (109/2010)

Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2009 (173/2010)

Statsrådets förordning om nationella stöd som betalas för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2010 (265/2010)

Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2010 (454/2010)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2010 (263/2010)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2010 (75/2010)

Ändringar:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2010 (74/2010)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökning om stöd per djur för renskötselåret 2010/2011 (320/2010)

Författningar som utfärdas årligen:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av vissa ersättningar för översvämningsskador år 2012  (648/2013)

Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2009 (40/2009)

Ändringar:

Statsrådets förordning om nordligt stöd 2009 (41/2009)

Ändringar:

Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2009 (42/2009)

Ändringar:

Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2010 (39/2010)

Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2009 (43/2009)

Ändringar:

Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2010 (40/2010)

Ändringar:

Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2011 (51/2011)

Ändringar:

Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2009 (399/2009)

Statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2009 (44/2009)

Ändringar:

Statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2009 (45/2009)

Statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2009/2010 (111/2009)

Statsrådets förordning om beloppet för studiepenning för lantbruksföretagare 2009 (112/2009)

Statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2009 (166/2009)

Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2008 (182/2009)

Statsrådets förordning om nationella stöd som betalas för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2009 (318/2009)

Statsrådets förordning om transportbidrag för mjölk år 2009 (1035/2009)

Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för år 2009 (1033/2009)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2009 (248/2009)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2009 (76/2009)

Ändringar:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2009 (75/2009)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökning om stöd per djur för renskötselåret 2009/2010 (361/2009)