Jordbrukslagstiftning

Det finns flera nationella lagar som stipulerar om idkande av jordbruk. I dessa lagar finns bestämmelser bland annat om hållning av djur, växtodling och hantering av livsmedel. Genom de här lagarna sätts bestämmelserna i EU-direktiven i kraft .

Systemen med stöd bygger därtill på den nationella lagstiftningen. Om EU finansierar stöden ligger de nationella lagarna och förordningarna som komplement till EU-lagstiftningen.

Om jordbruksförvaltningen förskrivs också i de nationella lagarna.

De nationella lagarna kompletteras av statsrådets och jord- och skogsbruksministeriets förordningar.

De centralaste statsrådets och jord- och skogsbruksministeriets förordningarna