Hyppää sisältöön
Media

Disruptiiviset ruoantuotantoteknologiat osana Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista

Hankkeen koordinaattori: Emilia Nordlund, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Muut konsortion osapuolet: Luonnonvarakeskus, eniferBIO

Kesto: 2021 - 2023

MMM:n rahoitus: 1 000 386 euroa

Tiivistelmä

Ruokaa ilman Peltoja -hanke kehittää ja tutkii disruptiivisia ruoantuotanto-teknologioita, joilla voidaan edistää huomattavasti Suomen hiilineutraalius-tavoitteiden saavuttamista. "Ruokaa ilman peltoja" tarkoittaa disruptiivisia ruoantuotantoratkaisuja, jotka eivät ole riippuvaisia maatalousmaasta. Ratkaisuihin kuuluvat 1) solumaatalous, eli mikrobien ja kasvisolujen hyödyntäminen rehun ja ruoan tuottamiseksi, 2) uudet vertikaaliteknologiat vihannesten ja valkuaiskasvien viljelyyn, ja 3) LED- valaistukseen perustuvat kasvihuoneratkaisut proteiinipitoisten viljelykasvien kasvattamiseen. Suomen 2035-hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisen osalta, hankkeen ratkaisujen odotetaan mahdollistavan kasvihuonekaasupäästöjen huomattavan vähentämisen, jopa 90% verrattuna nykyisiin elintarviketuotantojärjestelmiin, ja vapauttavan maata muuhun kuin maatalouden käyttöön. Maankäytön väheneminen, jopa 95%, mahdollistaa maan palauttamisen takaisin luonnolliseen tilaan ja esimerkiksi metsittämisen ja siten luonnon monimuotoisuuden ja hiilensitomisen edistämisen. Hankkeessa sovelletaan sekä systeemistä että teknistä tutkimusta ja työ sisältää 1) uusien elintarvike-tuotantoratkaisujen arvoketju- ja liike-toimintapotentiaalianalyysin sekä kestävyysarvioinnit, jotka keskittyvät kasvi-huonekaasupäästöihin ja maankäyttöön; 2) teknologiakehitystä solumaatalouden ja vertikaaliviljelyn ja kasvihuoneratkaisujen osalta sekä ja valittujen teknologioiden pilotoinnin; 3) disruptiivisten teknologioiden alueellisten mahdollisuuksien arviointia kolmella valitulla Suomen alueella (Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa); 4)sidosryhmä-yhteistyötä ja siten toimijoiden sitouttamista uusiin ruoantuotantoratkaisuihin niiden käyttöönoton edistämiseksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi hanke yhdistää VTT:n ja Luken poikkitieteellistä asiantuntemusta (maatalous-, bio- ja elintarviketeknologia, kestävyysarviointi, skenaariotyö, yhteiskehittäminen ja ekosysteemityö) sekä alueellisten sidosryhmien ja teollisuuden kumppaneiden asiantuntemusta (eniferBio, Fazer, SolarFoods, Valio).

Painopiste: Muutosta ilmassa

Avainsanat: Ruoantuotanto; Disruptiiviset teknologiat; Solumaatalous; Vertikaaliviljely; Kasvihuoneteknologiat; Proteiinintuotanto; Alueelliset ratkaisut; Yhteiskehittäminen; Kestävyysarviointi; Maankäytön ilmastovaikutukset; Liiketoimintamallit;Uudet arvoketjut

Uusien ruoantuotantomenetelmien mahdollisuudet ja haasteet Suomessa -selvitys (vtt.fi)