Hyppää sisältöön
Media

Kuntien mahdollisuudet käyttää maankäyttösektorin nettohiilinieluihin perustuvaa kompensointia, KUNTANIELU

Hankkeen vastuullinen johtaja: Mikael Hildén / Suomen ympäristökeskus
Konsortion jäsenet: Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Turun kaupunki, Espoon kaupunki, Lahden kaupunki, Joensuun kaupunki
MMM:n rahoitus: vuosille 2022-2024 

Edelläkävijäkunnat ovat sitoutuneet kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja tavoittelevat hiilineutraaliutta hieman eri aikajänteillä. Kunnilla on erilaiset mahdollisuudet vähentää päästöjä tai kasvattaa nieluja alueellaan, minkä takia yhä useammalla kunnalla on kiinnostusta käyttää kompensaatioita tavoitteidensa saavuttamiseen.

Erityisesti kysymykset mahdollisuuksista kompensoida päästöjä maankäyttösektorin toimilla ja hankkimalla nieluihin perustuvia päästöhyvityksiä ovat nousseet esiin kuntien ilmastotyössä. Hanke tähtää näiden kysymysten selvittämiseen monitieteisessä tutkimuksessa, jossa yhdistyvät kompensaatiotoimintaan soveltuvien maankäyttömuutosten nieluvaikutusten mittaaminen ja todentaminen, kompensaatiotoiminnan kansainväliset kriteerit täyttävien menettelyiden ja laskentasääntöjen luominen ja soveltaminen sekä kompensaatioprosessien pilotointi ja arviointi.

Hanke perustuu yhteiskehittämiseen kuntien kanssa ja tuottaa tarkempaa tietopohjaa sekä käytännön ohjeita kuntien nielujen todentamiseksi sekä maankäyttötoiminnan kompensaatioiden toteuttamiseksi. Hanke luo valmiuksia lisätä nieluja innovatiivisella ohjauksella, josta myös maanomistajat voivat hyötyä. Lisäksi hanke tuottaa uutta tutkimukseen perustuvaa tietoa siitä, miten kuntien nielut arvioidaan yhtenäisesti ja miten näihin perustuvat kompensaatiot voivat edistää valtakunnallista ilmastopolitiikkaa sekä tukea Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoa lisäisillä ilmastotoimilla. Hanke tarkastelee myös mahdollisuuksia kytkeä kuntien nielukompensaatiot vapaaehtoisiin ekologisiin kompensaatioihin.