Hyppää sisältöön
Media

Sopeutuva hillintä: yhteistoimin metsien hiilensidontaan, HIILIPOLKU

Hankkeen vastuullinen johtaja: Liisa Ukonmaanaho / Luonnonvarakeskus
Konsortion jäsenet: Luonnonvarakeskus, Ilmatieteenlaitos
MMM:n rahoitus vuosille 2022-2024 

Metsien käsittelyllä ja metsänhoidolla voidaan vaikuttaa siihen, miten paljon hiiltä metsät sitovat ja varastoivat. Ymmärrys siitä, millaiset metsänkäsittely- ja hoitotavat ovat parhaita hiilensidonnan ja myös vesiensuojelun ja monimuotoisuuden kannalta, tarkentuu jatkuvasti uuden tutkimuksen myötä. Jotta metsien hoidolla voidaan edistää Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteiden saavuttamista, tarvitaan tietoa siitä, miten parhaita hiilensidonnan keinoja voidaan jalkauttaa käytäntöön.

HIILIPOLKU hankkeen päätavoitteena on luoda eri toimijoiden kumppanuuteen perustuvia yhteistoiminnan käytäntöjä, jotka tuuppaavat metsänomistajia ja muita paikallisia metsätalouden toimijoita metsien hiilensidontaan. Hankkeessa kehitettävät hiilensidonnan käytännöt palvelevat myös vesiensuojelua ja monimuotoisuutta, perustuvat tutkittuun tietoon sekä koetaan sosiaalisesti oikeudenmukaiseksi ja palkitsevaksi. Tutkimuksessa tuotetaan joustava paikallislähtöinen hiilensidontamalli ja arvioidaan sen soveltuvuutta metsäneuvonnassa valtakunnallisesti yhteiskehittävällä työtavalla.

HIILIPOLKU tutkimus toteutetaan sopeutuvan yhteishallinnan (adaptive co-management) ja yhteiskehittelyä (co-creation) lähestymistapaa soveltaen Puruveden valuma-alueella, syventäen OPERANDUM ja Freshabit LIFE IP-hankkeissa tehtyä alueellista yhteistyötä. Puuston ja maaperän hiilivarastot lasketaan ja ennustetaan niiden muutos eri metsänkäsittelyvaihtoehdoilla nykyilmastossa ja ilmaston ääritilanteissa. Hiilitaselaskelmien tuloksia hyödynnetään, kun metsänomistajien ja sidosryhmien kanssa yhteiskehitetään parhaat keinot metsien hiilensidontaan, viedään ne oppivassa suunnitteluprosessissa tilatasolle ja tutkitaan mahdollisuuksia ja tarvetta sekä sosiaalisiin että taloudellisiin kompensaatioihin.

Tutkimus toteutetaan 2022-2024 Luonnonvarakeskuksen johdolla yhteistyössä Ilmatieteenlaitoksen kanssa. Hankkeen vaikuttavuutta ja onnistumismahdollisuuksia parantaa se, että paikalliset toimijat ovat lupautuneet tukemaan hankkeen toteutusta yhteistyöverkostossa.