Hyppää sisältöön
Media

Peltomaan prosessit hiilensidontatoimien kohdentamisen pohjana, HiiletIn 

Hankkeen koordinattori: Helena Soinne, Luonnonvarakeskus

Muut konsortion osapuolet: Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, ProAgria, Soilfood Oy, Suomen ympäristökeskus

Kesto: 2021 - 2023

MMM:n rahoitus: 1 126 982 euroa

Tiivistelmä

Edistämällä orgaanisen aineksen ja siten hiilen kertymistä maahan, voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja samalla parantaa peltomaan resilienssiä muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. Kivennäismailla hiilen reaktioihin vaikuttavat orgaanisen aineksen syötteen laadun lisäksi viljelytoimenpiteet ja ilmasto, sekä olennaisesti myös peltomaan ominaisuudet kuten lajitekoostumus ja multavuus. Tästä johtuen viljelytoimet tulee suunnitella paikallinen maaperä ja ilmasto-olosuhteet huomioiden.  Saavutettavia ilmastovaikutuksia voidaan merkittävästi tehostaa hiilen kerryttämiseen tai hävikin hillitsemiseen tähtäävien toimenpiteiden oikealla kohdentamisella. Hanke tuottaa uutta tietoa hiilen prosesseista erilaisissa maissa ja olosuhteissa hyödyntämällä maaperätutkimuksessa uusia poikkitieteellisiä tutkimusmenetelmiä. Hankkeessa arvioidaan koko Suomen kivennäismaapeltojen hiilensidontapotentiaali, tuotetaan tietoa hiilenkerryttämisen kannalta potentiaalisten peltojen sijainnista sekä tehdään analyysi ohjauskeinoista, joiden avulla maaperän hiilinieluja voidaan kustannustehokkaasti kasvattaa. Hanke tuottaa myös tietoa orgaanisten maanparannusaineiden ominaisuuksista niiden optimaalisen kohdentamisen taustaksi. Käytännön pilottikohteiden avulla saadaan tietoa erilaisten perinteisten ja innovatiivisten toimenpiteiden peltomittakaavan toteuttamisesta. Hankkeessa tuotetun tiedon avulla pystytään arvioimaan eri toimien vaikutusta peltolohkotasolla, jolloin kivennäispeltojen hiilensidontaan tähtäävät viljelytoimet voidaan kohdentaa taloudellisesti ja ilmastovaikutusten kannalta optimaalisesti. Tulokset palvelevat suoraan tukipolitiikkaohjausta ja auttavat viljelijöitä valitsemaan tilalleen tehokkaimpia ja taloudellisimpia toimenpiteitä tukemaan hallituksen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

Painopiste: Viisautta maaperässä

Avainsanat: Orgaaninen aines; Kivennäismaat; Peltomaat; Maaperä