Hyppää sisältöön
Media

Metsäneuvosto hyväksyi valmisteilla olevan uuden kansallisen metsästrategian tavoitteet

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 15.6.2022 15.27
Uutinen

Kansallinen metsäneuvosto hyväksyi 15.6.2022 pidetyssä kokouksessaan metsäneuvoston työvaliokunnan esityksen vuoteen 2035 ulottuvan kansallisen metsästrategian (KMS 2035) tavoitteiksi. Strategian tavoitteet toteuttavat aiemmin hyväksyttyä visiota ja päämääriä.

Strategian tavoitteita valmisteltiin yhdessä sidosryhmien kanssa kevään aikana järjestetyissä työpajoissa. Myös kansalaiset olivat antaneet näkemyksiään Otakantaa.fi-kyselyllä. Lopullisen esityksen tavoitteiksi oli valmistellut metsäneuvoston työvaliokunta. Metsäneuvoston jäsenet olivat osallistuneet jo ennen kokousta tavoitteiden arvioimiseen vastaamalla ennakkokyselyyn aiheesta.  

Uuden vuoteen 2035 ulottuvan kansallisen metsästrategian visio, päämäärät ja tavoitteet ovat seuraavat: 

Visio: Kansallinen metsästrategia 2035 – Kasvavaa hyvinvointia metsistä ja metsille

Päämäärät ja tavoitteet:

Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö uudistuvalle ja vastuulliselle metsäalalle 

 • Metsiin perustuva liiketoiminta monipuolistuu ja kasvaa
 • Proaktiivinen ja tehokas yhteistyö sekä vaikuttaminen EU- ja kansainvälisissä prosesseissa tukevat metsäalan toimintaedellytyksiä
 • Sujuva hallinto ja toimiva infra luovat ennakoitavan ja kannustavan toimintaympäristön
 • Toimivat markkinat turvaavat raaka-aineiden ja palveluiden saatavuuden

Metsät ovat aktiivisessa, kestävässä ja monipuolisessa käytössä  

 • Metsien käyttö on tavoitteellista ja se perustuu tietoon sekä metsänomistajien aktiivisiin päätöksiin
 • Aktiivinen ja monipuolistuva metsänhoito lisää metsän kasvua ja tukee ilmastonmuutoksen hillintää
 • Metsänomistajille ja toimijoille suunnatut palvelut sekä kannusteet tukevat aktiivista, kestävää ja monipuolista metsien käyttöä, huomioiden maakunnalliset erityispiirteet
 • Metsien tarjoamat ekosysteemipalvelut lisäävät ihmisten hyvinvointia ja luovat uusia ansaintamahdollisuuksia

Vahvistamme metsien elinvoimaisuutta, monimuotoisuutta ja sopeutumiskykyä  

 • Käännetään talouskäytössä olevien metsien monimuotoisuuskehitys elpymisuralle
 • Vahvistetaan metsien ilmastokestävyyttä ja hallitaan tuhoriskejä
 • Hallitaan metsätalouden aiheuttamia ympäristöriskejä

Vahvistamme tiedolla johtamista ja osaamista metsäalalla 

 • Laadukas tutkimus, kehittyvä paikkatieto ja tiedon käytettävyys luovat vahvan tietopohjan päätöksenteolle ja ennakoinnille
 • Metsäalan osaaminen on monipuolista, vastaa muuttuviin tarpeisiin ja hakeutuminen metsäalan ammatteihin kasvaa
 • Viestintä ja vuorovaikutus lisäävät metsien käytön, metsäympäristön ja metsäkulttuurin ymmärrystä yhteiskunnassa ja erityisesti nuorten keskuudessa

Metsäneuvoston aiheesta käymässä keskustelussa korostettiin suoria ja epäsuoria hyötyjä ihmisille. Lisäksi nostettiin esiin metsäsektorin taloudellinen merkitys, kilpailukyky, arvonlisä ja omavaraisuus. Myös metsien kasvukyky, elinvoimaisuus ja sopeutuminen muuttuviin olosuhteisiin nähtiin tärkeänä.

Uuden kansallisen metsästrategian valmistelu jatkuu syksyllä alueellisissa työpajoissa, joissa mietitään konkreettisia hankkeita. Kansallisen metsästrategian paneelien sarjan viimeinen keskustelu järjestetään 6.9., jolloin teemana on vastuullisuus. Strategia laaditaan vuoden 2022 aikana tietoa ja vuorovaikutusta laajasti hyödyntäen. Tavoitteena on, että metsäneuvosto saa joulukuussa 2022 käsiteltäväkseen uudistuneen strategian. 

Lisää kansallisen metsästrategian valmistelusta löytyy MMM:n verkkosivuilta

Tallenne Metsät ja hyvinvointi –paneelikeskustelusta 23.5.2022

Mitä arvonlisää kansallisella metsästrategialla? Osallistu strategian valmisteluun vastaamalla kyselyyn 30.6. mennessä! (MMM:n uutinen 9.6.2022)

Metsäneuvosto hyväksyi valmisteilla olevan uuden kansallisen metsästrategian vision ja päämäärät (MMM:n uutinen 15.3.2022)

Lisätietoa:

Erno Järvinen, metsäneuvos, p. +358 295 162 150, erno.jarvinen(at)gov.fi
Satu Rantala, neuvotteleva virkamies, p. +358 295 162 045, satu.rantala(at)gov.fi
 

Metsät