Hyppää sisältöön
Media

Maakunnalliset metsäneuvostot mukana Kansallisen metsästrategian valmistelussa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 19.8.2022 10.22
Uutinen
Kansallisen metsästrategian 2035 tunnuskuva

Maakunnalliset metsäneuvostot järjestivät keskiviikkona 17. elokuuta 14 alueellista työpajaa. Työpajoissa pohdittiin sitä, millaisilla toimenpiteillä tulevan Kansallisen metsästrategian päämääriä ja tavoitteita voitaisiin edistää parhaiten. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä yli 200 henkilöä.

Työpajoja pohjustettiin maa- ja metsätalousministeriön (MMM) ja Suomen metsäkeskuksen järjestämällä kaikille yhteisellä avaustilaisuudella. Maakunnallisten metsäneuvostojen edustajille kerrottiin Kansallisen metsästrategian (KMS2035) valmistelusta sekä siitä, miten työpajojen tuloksia tullaan hyödyntämään strategiatyössä. Strategian laatiminen käynnistyi vuoden 2022 alussa. Tavoitteena on, että kansallinen metsäneuvosto saa uudistuneen strategian käsiteltäväkseen joulukuussa 2022.

Alueellisiin työpajoihin osallistuvat olivat ennakkoon perehtyneet strategian päämääriin ja tavoitteisiin ja vastanneet toiveita kartoittavaan ennakkokyselyyn. Metsästrategian valmistelua tilaisuudessa avannut ministeriön erityisasiantuntija Eeva-Liisa Jorri kiitti osallistujia kyselyyn saaduista lähes 100 vastauksesta. ”Maakunnallisten metsäneuvostojen työpajat antavat tärkeitä syötteitä uuteen metsästrategiaan”, kannusti Jorri.  

”Valtakunnallinen ja maakunnallinen strategiatyö täydentävät toisiaan ja ovat käytännössä melkeinpä yksi ja sama asia, koska mitäpä muuta valtakunnallinen toiminta on kuin maakunnallisten toimintojen summa”, totesi johtaja Ari Eini Metsäkeskuksesta.

Metsästrategian valmisteluun liittyvät alueelliset työpajat tekevät Einin mukaan strategian eläväksi ja nivovat laajat päämäärät ja tavoitteet käytännön tekemiseen. Eini korosti puheenvuorossaan myös alueellisten metsäohjelmien (AMO) roolia toimintojen suuntaamisessa. 

”On tärkeää, että AMOt ja KMS vievät asioita samaan suuntaan. Kun KMS2035 on valmis, tulemme arvioimaan ja päivittämään myös AMOjen toimenpiteitä, jotta ne ovat linjassa ja tukevat osaltaan KMS2035:n toteutusta", Eini lupasi. 

Metsästrategian toimenpiteiden valmistelu jatkuu seuraavaksi kansallisen metsäneuvoston työvaliokunnassa. 

Alkusyksyn KMS-ohjelmassa on myös 6. syyskuuta klo 13.00 - 14.30 järjestettävä, kaikille avoin paneelikeskustelu metsäalasta ja vastuullisuudesta. Keskustelu striimataan ja tilaisuuteen ilmoittautuneet voivat seurata paneelia myös etänä. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua viimeistään 5.9. klo 10.  Ks. ohjelma ja linkki ilmoittautumiseen

Maaseutu Metsät