Hyppää sisältöön
Media

Luonnonmukainen täsmäpuuhakkuu (LUOMUHAKKUU)

Kansallisen metsästrategian hankkeet -sivulle
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle
Suomen kestävän kasvun ohjelma: RRF-metsähankkeet -sivulle
 

Toteuttaja

Helsingin yliopisto, Tredu, Arbonaut

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2022-2024

LUOMUHAKKUU-projektin tavoitteena on kehittää, testata ja jalkauttaa käytäntöön joukko menetelmiä, joiden avulla käytännön metsäalan toimijat voivat toteuttaa luonnonmukaista täsmäpuukorjuuta. Luonnonmukaisella täsmäpuukorjuulla tarkoitetaan puukorjuuoperaatiota, joka ottaa huomioon luonnon omat erityispiirteet ja päätöksenteko puuvalinnasta ja metsänkäsittelymenetelmästä tehdään mikrokuviotasolla. Mikrokuviotasoisen päätöksenteon edellytyksenä on tarkka puustokuvaus, ennuste maalajista ja pintakasvillisuudesta sekä maaperän topografiatieto. Tarvitaan myös menetelmä, jolla metsän käyttöön liittyviä tavoitteita voidaan tarkastella kokonaisuutena. Lisäksi tarvitaan metsänkäsittelyoperaatiota toteuttaville toimijoille käytäntöön soveltuvat sovellukset, joiden avulla operaatio voidaan toteuttaa. Projektin tuloksena syntyy älykkäisiin analysointimenetelmiin pohjautuva menetelmäkokonaisuus, joiden avulla metsikön kasvupotentiaalia, hiilensidontakykyä, biodiversiteettiarvoa sekä puunkorjuuoperaation mahdollisia haittavaikutuksia voidaan tarkastella kokonaisuutena. Menetelmäkokonaisuuden avulla voidaan myös tarkastella eri hakkuutapojen (jaksollinen kasvatus vai jatkuvapeitteinen kasvatus) soveltuvuutta mikrokuviokohtaisesti.

Lisätietoja
Professori Jori Uusitalo p. 050 441 7473, jori.uusitalo@helsinki.fi

 

EU-rahoituksesta kertova logo "Euroopan unionin rahoittama. Next Generation EU.".