Hyppää sisältöön
Media

Kuolleen puun seurantamenetelmän kehittäminen (KUOPUS)

Kansallisen metsästrategian hankkeet -sivulle
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle
Suomen kestävän kasvun ohjelma: RRF-metsähankkeet -sivulle
 

Toteuttaja

Suomen metsäkeskus, Arbonaut Oy

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2022-2024

Tämän hankkeen tavoitteena on testata Arbonaut Oy:ssä kuolleen pystypuun tunnistamiseen kehitettyä laserkeilausaineiston automaattiseen tulkintaan perustuvaa menetelmää. 

Hankkeenaikana testataan kuolleen puun arviointia varten kehitetyn laserkeilausaineiston automaattiseen tulkintaan perustuvan menetelmän toimivuutta tiheäpulssilaserkeilatuilla alueilla eri puolilla Suomea sijaitsevilla testialueilla.

Testauksen keskeisenä tavoitteena on saada luotettava kuva kuolleen puun arvioinnin tarkkuudesta ja mahdollisista virhelähteistä erilaisissa olosuhteissa eripuolilla Suomea. Lisäksi hankkeessa testataan mahdollisuuksia tuottaa tietoa kuolleesta maapuusta monikanavakeilaimella tuotetulla tiedolla.
 

Lisätietoja
johtava luontotiedon asiantuntija Miia Saarimaa p. 050 304 8517, miia.saarimaa(at)metsakeskus.fi
 

EU:n rahoituksesta kertova logo. "Euroopan unionin rahoittama. Next Generation EU.".