Hyppää sisältöön
Media

Puulajivalikoiman monipuolistaminen metsänhoidossa ilmastokestävyyden lisäämiseksi (PUUVA)

Kansallisen metsästrategian hankkeet -sivulle
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle
Suomen kestävän kasvun ohjelma: RRF-metsähankkeet -sivulle
 

Toteuttaja

Luonnonvarakeskus, Suomen metsäkeskus

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2022-2024

Kuusen ennakoidaan kärsivän yleisistä puulajeistamme voimakkaimmin ilmastonmuutoksesta, minkä vuoksi sen hallitseva asema metsänviljelyssä ja -kasvatuksessa on riskialtista. Puulajivalikoiman monipuolistuminen vähentää ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä metsien terveydelle ja sitä kautta puuntuotokselle ja metsien hiilen sidonnalle. Lisäämällä muiden puulajien, erityisesti lehtipuiden, osuutta varaudutaan paitsi ilmastonmuutokseen, myös parannetaan metsien monimuotoisuutta.

PUUVA-hankkeessa ratkotaan vähemmän käytettyjen puulajien laadukkaan metsänviljelymateriaalin saatavuuden pullonkauloja, mikä on välttämätöntä niiden viljelyn lisäämiseksi. Hankkeessa kehitetään menetelmiä ja toimintatapoja, joiden avulla puulajistoa voidaan monipuolistaa metsänviljelyssä sekä taimikonhoidossa erityisesti sekapuustoisuuden avulla.

Hankkeessa edistetään täsmämetsähoidon toteutumista siten, että Metsäkeskuksen metsävarakuvioille voidaan tuottaa monipuolisemmin uudistamisehdotuksia. Lisäksi kehitetään toimintamalleja sekapuustoisen metsikön taimikonhoitoon. Hankkeeseen kuuluu olennaisena osana koulutusta ja viestintää puulajivalikoiman monipuolistamisen tarpeesta ja kehitetyistä menetelmistä.

Menetelmäkehitys tähtää viljelymateriaalin tuotannon varmuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseen, mikä hyödyttää alan yrityksiä ja metsänomistajia. Sekametsien perustamisen ja taimikonhoidon kehittäminen tarjoaa uusia toimintamalleja metsäpalveluita tarjoaville yrityksille ja metsänomistajille ilmastokestävyyden lisäämiseksi metsien hoidossa.


Lisätietoja
Erikoistutkija Katri Himanen p. 029 532 5276, katri.himanen@luke.fi

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta

EU-rahoituksesta kertova logo "Euroopan unionin rahoittama. Next Generation EU.".