Hyppää sisältöön
Media

Kohdennetulla metsänlannoituksella kestävää kasvua ja hiilensidontaa (KoMe)

Kansallisen metsästrategian hankkeet -sivulle
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle
Suomen kestävän kasvun ohjelma: RRF-metsähankkeet -sivulle
 

Toteuttaja

Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus, Metsäteho

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2022-2024

Metsänlannoitus on nopein tapa lisätä puuston kasvua, parantaa metsätalouden kannattavuutta ja kasvattaa metsien hiilinieluja. Metsätalouden kokonaiskestävyyden turvaamiseksi ja muun muassa haitallisten vesistövaikutusten välttämiseksi metsänlannoitukset tulee kohdentaa niille kohteille, joissa lannoituksen kasvua ja hiilensidontaa lisäävät vaikutukset ovat voimakkaimmat, mutta lannoituksen ympäristövaikutukset voidaan minimoida.

Hankkeessa laaja-alaisena yhteistyönä laaditut, tutkimustietoon perustuvat, metsänlannoituksen kohdevalinnan kriteerit mahdollistavat lannoituksen kokonaiskestävän kohdentamisen oikeille kohteille ja lisäävät lannoituksen hyväksyttävyyttä. Metsäalan toimijoiden on mahdollista tuottaa paikkatietoa potentiaalisista lannoituskohteista koko valtakunnan tasolla tämän hankkeen toimintamallin ja -ohjeiden avulla. Kyseinen paikkatieto konkretisoi lannoituspotentiaalia täysin uudella tavalla ja mahdollistaa tiedon hyödyntämisen lannoituspalveluiden markkinoinnissa. Hankkeessa tehtävä tutkimustiedon kooste metsänlannoituksen vaikutuksista, koulutukset ja koulutusmateriaalit yhdessä paikkatiedon kanssa parantavat metsäalan toimijoiden valmiuksia vastata metsänomistajien lannoitukseen liittyviin tietotarpeisiin ja perustella lannoitusratkaisuja. Tämä vähentää metsänlannoitukseen liittyviä vääriä käsityksiä ja ennakkoluuloja.

Hankkeen avulla edistetään metsälannoituksen tutkimustulosten jalkauttamista osaksi normaalia metsänhoitoa. Hankkeen ansioista metsäalan toimijoilla on selkeä kriteeristö lannoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi metsäammattilaiset tiedostavat paremmin lannoituksen merkityksen hiilensidonnassa sekä puuston kasvatuksessa. Lannoitusalueiden paikantamiseen on kehitettyavointa paikkatietoa, jota toimijat hyödyntävät lannoitusten kohdentamisessa ja markkinoinnissa. Metsänomistajien tietoisuus metsälannoituksen kannattavuudesta ja ilmastohyödyistä on lisääntynyt.
 

Lisätietoja
Metsänhoidon asiantuntija Tatu Viitasaari, p. 050 314 0472, tatu.viitasaari@metsakeskus.fi

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta

EU-rahoituksesta kertova logo "Euroopan unionin rahoittama. Next Generation EU.".