Hyppää sisältöön
Media

Kestävän täsmämetsätalouden todentaminen ja menetelmät (KESTOTÄSMÄ)

Kansallisen metsästrategian hankkeet -sivulle
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle
Suomen kestävän kasvun ohjelma: RRF-metsähankkeet -sivulle

Toteuttaja

Suomen metsäkeskus, Metsäteho Oy, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2023-2025

Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida ja tarjota käyttöön kestävyyden todentamisen ja täsmämetsätalouden menetelmiä sekä metsäkeskuksen toteuttaman valvonnan, että metsissä tehtävien käytännön operaatioiden tueksi. Kehitettävien menetelmien käyttäjäkunta ja hankkeen hyötyjät koostuvat ensisijaisesti työmaiden suunnittelijoista, hakkuukoneen kuljettajista ja metsureista, mutta myös maanomistajat hyötyvät hankkeen tuotoksista. Menetelmiä kehitetään operaatioiden ennakkosuunnitteluun, työnaikaiseen seurantaan ja opastukseen, sekä toteutuneen toiminnan täsmällisempään todentamiseen. Näissä keskitytään luonnonhoidon, metsänhoidon ja puunkorjuun aihepiireihin sekä metsien tuhoriskien hallintaan. Oletuksena on, että menetelmille on kysyntää ja etenkin todentamisen merkitys tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa huomattavasti.

Kestävyyden todentamisen ja täsmämetsätalouden kehittäminen tiedon keruun ja tiedonjakamisen prosesseissa on yksi hankkeen keskeisistä tavoitteista. Hankkeessa kehitettävillä menetelmillä tavoitellaan kustannustehokasta metsäekosysteemin piirteet kokonaisvaltaisesti huomioivaa kestävää metsien käyttöä. Uusilla menetelmillä voidaan esimerkiksi hakea leimikonsuunnittelun tueksi pienipiirteisiä kohteita, joissa yhdistyvät korkeat teknis-taloudelliset riskit, vesiensuojelulliset riskit ja potentiaaliset monimuotoisuusarvot.

Hanke sisältää myös tulevaisuuteen tähtäävien tietotarpeiden kartoitusta ja priorisointia sekä tietojen hankintaan liittyvää menetelmäkehitystä. Tiedon laadun ja määrän kehittyminen tulevaisuudessa tuo lisää tehoa myös tässä hankkeessa kehitettäviin menetelmiin.
 
Lisätietoja
Luontotiedon asiantuntija Miia Saarimaa p. 050 304 8517, miia.saarimaa@metsäkeskus.fi