Hyppää sisältöön
Media

Uusi rahoitushaku avautuu marraskuussa – rahoitettavaksi haetaan metsäluonnon monimuotoisuutta ja metsätalouden ilmastokestävyyttä edistäviä hankkeita

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 22.10.2021 11.06
Tiedote
Aurinko mäntyjen välissä

Maa- ja metsätalousministeriö avaa 9.11.2021 uuden rahoitushaun osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuutta. Hausta rahoitetaan metsätalouden ilmastokestävyyttä ja metsäluonnon monimuotoisuutta tukevia kehittämis- ja koulutushankkeita yhteensä noin seitsemällä miljoonalla eurolla.

Suomen kestävän kasvun ohjelmaan sisältyy yhteensä 10 miljoonan euron määräraha, joka suunnataan  metsätalouden ilmastokestävyyttä edistäviin toimenpiteisiin vuosina 2022–2025. Määrärahasta rahoitetaan kehittämis- ja koulutushankkeita, joilla tuetaan luonnon monimuotoisuutta ja metsätalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Marraskuussa avautuva ensimmäinen rahoitushaku on auki 15.12.2021 asti. Hankkeet voivat käynnistyä aikaisintaan maaliskuussa 2022 ja ne on saatava valmiiksi vuoden 2024 loppuun mennessä. Hakemuksia toivotaan erityisesti laajoilta hankekokonaisuuksilta.

Hankehaussa rahoitetaan hankkeita, joissa

  • kehitetään ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta turvaavia metsänhoidon ja -käsittelyn menetelmiä huomioiden myös peitteisen metsänkasvatuksen kehitystarpeet,

  • parannetaan metsätalouden ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukevaa arvonmuodostusta, tehostetaan metsätoimenpideketjuja ja kehitetään uusia kansallisesti ja globaalisti hyödynnettäviä innovaatioita tai

  • edistetään ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukevien metsätalouden käytänteiden jalkauttamista koulutuksen avulla.

Metsätaloudessa pyritään menetelmäkehityksen avulla siirtymään kohti ns. täsmämetsätaloutta, eli paremmin kohdennettuja ja monimuotoisempia hakkuu- ja kasvatusmenetelmiä, joissa muun muassa maaperä ja luontoarvot sekä vesien suojelu huomioidaan nykyistä vahvemmin.

”Tämä on erinomainen mahdollisuus Suomen metsäsektorille viedä eteenpäin kestävää kasvua ja vahvistaa entisestään metsien ilmastokestävyyttä ja metsäluonnon monimuotoisuutta talousmetsissä”, korostaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Rahoituksen myöntäminen perustuu Suomen hiilineutraalisuustavoitetta 2035 tukevaan valtioneuvoston asetukseen maankäyttösektorin ilmastokestävistä toimenpiteistä, ja hankehaku on osa maa- ja metsätalousministeriön koordinoimaa Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Suomen kestävän kasvun ohjelmaa toteuttavien hankkeiden on noudatettava ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta. Haun tavoitteista ja kriteereistä kerrotaan tarkemmin hakuilmoituksessa.

Maa- ja metsätalousministeriön koordinoiman Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa maankäyttösektorin ilmastotyöhön liittyvää osaamista ja tietopohjaa sekä tukea maataloustuottajia, metsänomistajia ja muita maankäytöstä päättäviä tahoja ilmastokestävien toimintatapojen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Lisää kokonaisuudesta osoitteessa mmm.fi/maankäyttösektorin-ilmastosuunnitelma

Aiheesta lisää:

Lisätietoja:

Niina Riissanen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 
0295 162 339 
niina.rissanen@gov.fi

Joel Järvinen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 
0295162133   
joel.jarvinen@gov.fi

Jari Leppä Luonto ja ilmasto Metsät