Hyppää sisältöön
Media

Heikkotuottoisten metsäojitettujen soiden ennallistaminen – oikeilla kohdevalinnoilla ja hyvillä käytänteillä kohti turvattua maaperän hiilivarastoa ja kohentunutta toiminnallista monimuotoisuutta (TurvaHiili)

Kansallisen metsästrategian hankkeet -sivulle
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle
Suomen kestävän kasvun ohjelma: RRF-metsähankkeet -sivulle

Toteuttajat

ISY, GTK, LUKE, HY

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2022-2024

Karujen suometsien ennallistamiseen keskittyvässä kehitys- ja koulutushankkeessa kehitetään kriteeristö onnistuneelle kohteenvalinnalle ja kootaan yhteen hyvät käytänteet onnistuneelle suometsien ennallistamiselle. Onnistunut kohdevalinta ja hyvät käytänteet välitetään operaatioita suunnitteleville ja ennallistamistöitä tekeville nykyisille ja tuleville käytännöntoimijoille. Tämä toteutetaan digitaalisen mobiiliaineiston tukemina työpajoina sekä ennallistamisnäytöksinä ja omatoimisina demonstraatiokohteina maastossa eri puolilla Suomea, sekä laatimalla opasvideo- ja podcast-sarjat, jotka suuntamme ja viestimme erikseen ennallistamisen suunnittelijoille ja koneenkuljettajille, sekä metsäkonealan oppilaitosten ja Itä-Suomen ja Helsingin yliopistojen metsäopetuksen käyttöön.

Hankkeessa keskitytään karuihin soihin, joiden metaanipäästöjen tiedetään olevan maltillisia ja joiden puuntuotto on heikkoa. Ennallistamisen onnistuminen määritetään turpeen hajoamisen hidastumisena, maan hiilinielun elpymisenä ja toiminnallisen monimuotoisuuden lisääntymisenä.

Hankkeessa muodostetaan kohteenvalintakriteeristö pääosin jo olemassa olevan kaasunvaihtoaineiston ja kasvillisuusaineiston pohjalta. Aineistoa täydennetään keräämällä uutta tietoa toiminnallisesta monimuotoisuusuudesta ja turpeen ominaisuuksista. Hyvät käytänteet määritetään kokoamalla käytännön toimijoiden kokemuksia haastatteluin ja vierailemalla haastateltavien toteuttamilla ennallistamiskohteilla.
 

Lisätietoja
Professori Eeva-Stiina Tuittila p. 050 442 4299, eeva-stiina.tuittila@uef.fi

Lisätietoja Geologian tutkimuskeskuksen hankesivuilta

EU-rahoituksesta kertova logo "Euroopan unionin rahoittama. Next Generation EU.".