Hoppa till innehåll
Media

JSM, Finlands skogsförening och Finlands naturmuseum Lusto:
Finländare förhåller sig till skogen på många olika sätt - en ny metod hjälper att förstå olika värderingar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.2.2019 10.22 | Publicerad på svenska 27.2.2019 kl. 10.56
Pressmeddelande

De uppfattningar och värderingar som vi har om skog har nödvändigtvis inget med det att göra hur nära skogen vi bor eller om vi äger skog eller får vår utkomst från skogen. Relationen till skog utformas utifrån olika livssituationer och är en del av en mer omfattande miljörelation och identitet hos varje individ eller gemenskap. Den nya metoden för analys av skogsrelationer är avsedd för skogsproffs och alla andra som är intresserade av skogar. Verktyget kan användas för att identifiera och förstå den egna och andras skogsrelation och därigenom för att förbättra växelverkan mellan människa och skog.

Den uppdaterade nationella skogsstrategin 2025 som kom ut förra veckan har målet att öka uppskattningen av skogsanvändningen, skogsmiljön och skogskulturen samt att hjälpa oss att förstå på hur många olika sätt skogar inverkar på vårt välbefinnande. En levande och identifierad skogsrelation ligger till underlag för den ökade uppskattning som skogsstrategin siktar till.

Skogar har alltid uppfyllt flera syften. Enligt den utredning som gavs ut våren 2018 är skogar viktiga eller åtminstone ganska viktiga för över 80 procent av finländarna. Skogar är samtidigt en plats och en resurs, källa till utkomst och välbefinnande, en viktig del av naturen och en stor naturresurs. Skogar väcker intresse, åsikter, dialog och känslor. Därför behöver vi förmåga att lyssna, förstå och samordna när det gäller att ta beslut om skogar.

Vi alla har olika skogsrelationer i olika situationer. Det är bra att vi identifierar dem och vid behov kan förmedla med till andra människor också. Syftet med tankarna kring skogsrelationer är inte att nå enighet, och det gäller inte att ha rätt eller fel. Skogsrelationerna är redan i princip mångfasetterade och olika perspektiv är viktiga när man skapar något nytt.

Metoden som gäller skogsrelationer och som går ut på workshoppar med olika uppgifter kring skogsrelationstänkandet är utvecklad för att möta detta behov. Målet är att hjälpa skogsaktörer att skapa en klarare bild av sin identitet och utveckla det egna arbetet och den egna yrkeskompetensen.

Metoden hjälper att förstå hur vi skapar våra skogsrelationer och  hur vi kan förstå de olika skogsrelaterade värderingarna. Metoden är också till hjälp när man möter kunder, intressegrupper och partner, bygger upp samarbete och gemenskap samt bidrar till kommunikationen och beslutsfattandet.

Metoden togs fram under åren 2017 - 2018 i projektet Kestävästi metsäsuhteessa som delfinansierats av jord- och skogsbruksministeriet. Projektet har genomförts av Finlands skogsförening och Finlands skogsmuseum Lusto. Forststyrelsen deltog också i projektet. 

• En beskrivning av metoden plus workshopmaterialet (lusto.fi)
• Testa din egen skogsrelation! (metsäsuhteita.fi)

Mer information om metoden och utredningen:
• Sirpa Kärkkäinen, ledande expert, kommunikation till ungdomar, Finlands skogsförening, tfn 050 3512416 017, fornamn.efternamn@smy.fi
• Leena Paaskoski, utvecklingsdirektör, docent, Finlands skogsmuseum Lusto, tfn 050 3669552, fornamn.efternamn@lusto.fi
• Katja Matveinen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2287, fornamn.efternamn@mmm.fi

Skogar