Hyppää sisältöön
Media

Ministerit hyväksyivät päätelmät EU:n metsästrategiasta, myös maataloustuotteiden markkinatilanne ja suurpedot esillä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 15.11.2021 21.05
Tiedote
Ministeri Jari Leppä keskustelemassa komissaari Stella Kyriakideksen (kesk.) ja tämän avustajan kanssa.

EU:n maatalousministerit kokoontuivat 15. marraskuuta Brysselissä. He hyväksyivät neuvoston päätelmät EU:n uudesta metsästrategiasta 2030 sekä keskustelivat maataloustuotteiden markkinatilanteesta. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Ministerit hyväksyivät neuvoston päätelmät EU:n uudesta metsästrategiasta 2030. Suomi on tyytyväinen neuvoston päätelmien sisältöön, sillä päätelmät heijastavat hyvin Suomelle tärkeitä näkökulmia.

”Metsäpolitiikka kuuluu kansalliseen päätösvaltaan. Metsiin liittyvien tavoitteiden tulee olla tasapainoisia, ja edistää ilmaston ja biodiversiteetin lisäksi myös taloudellisia ja sosiaalisia näkökulmia. On tärkeää, että investointimahdollisuudet kestävään metsäpohjaiseen tuotantoon ja teollisuuteen säilyvät ja vahvistuvat EU:ssa. Metsät ja puupohjaiset tuotteet ovat ratkaisevassa osassa, kun siirrymme fossiilitaloudesta kohti biotalouspohjaista yhteiskuntaa”, ministeri Jari Leppä toteaa. 

Komissio antoi neuvostolle tilannekatsauksen maatalousmarkkinoiden tilanteeseen. Ministeri Leppä esitti puheenvuorossaan huolensa tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, rehun ja energian, hintojen noususta hälyttävän korkeiksi. Se vie maatalouden kannattavuudelta pohjaa. Useiden maiden mukaan markkinatilanne on erityisen huono sianlihasektorilla. Komissio lupasi seurata tilannetta tarkkaan ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin markkinoiden tasapainottamiseksi.

Lisäksi neuvosto keskusteli muissa asioissa EU:n suurpetopolitiikasta Slovakian aloitteen pohjalta. Keskustelussa nostettiin esille, että EU:n alueella useat suurpetopopulaatiot ovat vahvistuneet ja kokouksessa korostettiin EU-yhteistyön parantamista mm. suurpedoista aiheutuvien konfliktien ja vahinkojen hallinnassa. Myös tietojen ja kokemusten vaihto kannanarviomenetelmien kehittämisessä nousivat esille. Suomi tuki Slovakian aloitetta.

Komissio esitteli myös 12. marraskuuta julkaistun EU-tason valmiussuunnitelman elintarvikehuollon ja elintarviketurvan varmistamiseksi.

Komissio informoi myös jäsenmaita marras-joulukuun vaihteessa Genevessä järjestettävän Maailman kauppajärjestön (WTO) kahdennentoista ministerikokouksen (MC12) valmisteluista. Ministerikokouksen tuloksia koskevia päätöksiä valmistellaan kauppapolitiikkakomiteassa. Maataloutta koskevilta neuvotteluilta ei odoteta merkittäviä tuloksia.

Lisätietoja:

Maatalousneuvos Kari Valonen, p. +358 295 162 047

Erityisavustaja Satu Haapaniemi, p. +358 50 400 5193    

Neuvotteleva virkamies Elina Warsta, p. +358 50 470 4238 (metsäasiat)

Neuvottelevat virkamies Sami Niemi, p. +358 295 162 391 (suurpedot)
 

EU ja kansainväliset asiat Eläimet ja kasvit Jari Leppä Metsät Ruoka ja maatalous