Hyppää sisältöön
Media

EU ehdottaa uutta lainsäädäntöä ehkäisemään maailman metsäkatoa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 17.11.2021 16.37
Tiedote

Euroopan komissio julkaisi 17.11.2021 lakialoitteen, jolla pyritään ehkäisemään tiettyjen metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden pääsyä EU-markkinoille sekä kehittämään niiden tuotantoketjuja. Uudet velvoitteet kohdistuisivat pääasiassa kolmansista maista tapahtuvaan tuontiin, mutta säännökset koskisivat myös EU:n sisämarkkinoita.

Uusi sääntely koskisi kuutta tuoteryhmää: soijaa, palmuöljyä, kahvia, kaakaota, nautakarjaa ja puuta sekä niitä sisältäviä tai niistä valmistettuja tuotteita. Listalle voitaisiin kuitenkin komission mukaan lisätä tulevaisuudessa maailman metsien suojelemiseksi myös muita tuotteita.

Tuotteiden maahantuojien tulisi esityksen mukaan allekirjoittaa maahantuonnin yhteydessä ns. asianmukaisen huolellisuuden (due diligence) -lausunto, jossa maahantuoja vakuuttaa selvittäneensä tuotteiden tuotantoketjujen mahdolliset metsäkatovaikutukset sekä vaikutukset metsien tilan heikkenemiseen. Esityksessä ehdotetaan myös tuottajamaiden jakamista korkean ja matalan metsäkatoriskin maihin sekä ao. tuotteiden maahantuojia koskevan rekisterin perustamista.  

Maailman metsäpinta-ala on vähentynyt erityisesti trooppisissa maissa huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Keskeinen syy metsäkatoon on ollut väestönkasvusta johtuva maataloustuotteiden tuotannon laajentuminen. EU-maihin tuotu osuus metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden maailmanlaajuisista markkinoista on noin kymmenen prosenttia.

Sääntely koskisi myös Suomessa tuotettuja tuotteita

Myös Suomessa on viime vuosina syntynyt pellonraivauksen vuoksi metsäkatoa keskimäärin noin 4 000 hehtaaria vuodessa, mutta raivauksen arvioidaan tulevaisuudessa vähenevän. Uusi sääntely koskisi myös meillä tuotettuja nauta- ja puutuotteiden tuotantoketjuja, ja esityksen vaikutukset ulottuisivat näin maahantuonnin lisäksi myös kotimaisten tuotteiden tuotantoon ja kauppaan. Vaikutukset Suomeen ja suomalaisiin toimijoihin arvioidaan tarkemmin aloitteen kotimaisen käsittelyn yhteydessä.

Lakiesityksen käsittelystä vastaa Suomessa maa- ja metsätalousministeriö yhteistyössä muiden keskeisten ministeriöiden kanssa. Aiheesta järjestetään myös sidosryhmäkuuleminen ennen kuin valtioneuvosto saattaa asian eduskunnan käsiteltäväksi. Suomen kannan aloitteeseen määrittää eduskunnan suuri valiokunta erikoisvaliokuntien lausuntojen pohjalta.

Suomi on sitoutunut YK:n strategiseen metsäsuunnitelmaan, jonka yksi tavoite on pysäyttää globaalin väestönkasvun seurauksena tapahtuva metsäkato vuoteen 2030 mennessä. Marraskuun alussa Suomi oli lisäksi mukana Glasgow’n ilmastokokouksen metsäjulistuksessa, jossa yli sata maata sitoutui lopettamaan metsien hävittämisen vuoteen 2030 mennessä. Julistuksen allekirjoittavat myös esimerkiksi Brasilia, Venäjä, Kiina ja USA.

EU:ssa lakialoitteen käsittelyyn osallistuvat jatkossa sekä jäsenmaiden neuvosto että EU:n parlamentti. On vielä epäselvää, missä neuvostossa ehdotusta käsitellään. Käsittelyn arvioidaan kestävän EU:n eri toimielimissä noin puolentoista vuoden ajan. 

Uudet säännökset korvaisivat voimaan tullessaan EU:n laittomien hakkuiden vastaisen ohjelman (Action Plan on Forest Law Enforcement, Governance and Trade, FLEGT 2003), jonka ensisijaisena tavoitteena on estää laittoman puun päätyminen EU:n markkinoille. Ohjelman keskeiset työkalut ovat EU:n puutavara-asetus (EUTR) ja FLEGT-lupajärjestelmä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä:

  • neuvotteleva virkamies Tatu Torniainen, p. 029 516 2162 
  • neuvotteleva virkamies Hanna Mattila, p. 029 516 2401 
    (sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi)

EU ja kansainväliset asiat Metsät Ruoka ja maatalous