Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Metsitys kestävästi

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Tapio Oy yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen kanssa.

Hankkeen kuvaus

Kesto: vuoden 2021 loppuun

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on linjattu useita maa- ja metsätaloutta sekä maankäytön muutoksia koskevia ilmastotoimenpiteitä. Näillä pyritään saamaan noin 3 Mt CO2 nettohiilinielua vahvistavat vaikutukset vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteena on lisätä metsien hiilinieluja ja -varastoja Suomessa, ja yksi keino tähän on metsäpinta-alan lisääminen. Metsäpinta-alaa voidaan lisätä esimerkiksi metsittämällä maatalouskäytön ulkopuolelle jääneitä peltolohkoja ja entisiä turvetuotantoalueita. Keväällä 2020 käynnistettiin Metsitys kestävästi-hanke, joka tuki erilaisten puuttomien, joutokäytössä olevien alueiden metsittämiseen tähtäävän tukijärjestelmän valmistelua.

Hankkeessa on: 

  • selvitetty joutoalueiden metsityspotentiaali Suomessa paikkatietoanalyysin pohjalta. Paikkatietoanalyysiin sisällytettiin maatalouskäytön ulkopuolelle jääneet peltolohkot ja entiset turvetuotantoalueet.
  • laadittu toimenpideketjut käytöstä poisjääneillä pelloille, entisille turvetuotantoalueille ja muille vastaaville joutoalueille.
  • julkaistu päivitetyt metsänhoidon suositukset metsityksestä. Huomiota kiinnitettiin laajasti metsityksen ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen.
  • Tulokset esitellään tarkemmin hankkeen verkkosivuilla. 

Syksyn 2021 aikana valmistellaan Joutoalueiden metsitys kestävästi -verkkokurssi maanomistajille ja asiantuntijoille. Se laaditaan suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi julkaistaan tiivis selvitys metsityksen kehittämis- ja tutkimustarpeista. 

Muualla palvelussamme

Joutoalueiden metsitystuki

Lisätietoja

Tapion Metsitys kestävästi -hankkeen verkkosivut
Metsänhoidon suositukset metsityksestä

Projektipäällikkö, Airi Matila, Tapio Oy, etunimi.sukunimi(at)tapio.fi, puh. 0407792258