Hyppää sisältöön
Media

Metsitys kestävästi

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Tapio Oy yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen, ELY-keskusten, Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Hankkeen kuvaus

Kesto: vuoden 2022 loppuun

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteena on lisätä metsien hiilinieluja ja -varastoja Suomessa, ja yksi keino tähän on metsäpinta-alan lisääminen. Metsäpinta-alaa voidaan lisätä esimerkiksi metsittämällä maatalouskäytön ulkopuolelle jääneitä peltolohkoja ja entisiä turvetuotantoalueita. Keväällä 2020 hanke tuki erilaisten puuttomien, joutokäytössä olevien alueiden metsittämiseen tähtäävän tukijärjestelmän valmistelua. Parhaillaan hankkeessa arvioidaan tukijärjestelmän toimivuutta.

Hankkeessa on: 

  • selvitetty joutoalueiden metsityspotentiaali Suomessa paikkatietoanalyysin pohjalta. Paikkatietoanalyysiin sisällytettiin maatalouskäytön ulkopuolelle jääneet peltolohkot ja entiset turvetuotantoalueet.
  • laadittu toimenpideketjut käytöstä poisjääneillä pelloille, entisille turvetuotantoalueille ja muille vastaaville joutoalueille.
  • julkaistu päivitetyt metsänhoidon suositukset metsityksestä. Huomiota kiinnitettiin laajasti metsityksen ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen.
  • valmisteltu joutoalueiden metsitys kestävästi -verkkokurssi maanomistajille ja asiantuntijoille suomeksi ja ruotsiksi. 
  • kartoitettu metsityksen kehittämis- ja tutkimustarpeita. 


Lisätietoja

Projektipäällikkö, Airi Matila, Tapio Oy, etunimi.sukunimi@tapio.fi, puh. 0407792258

Muualla verkossa
Hankkeen verkkosivut (Tapio)
Metsänhoidon suositukset metsityksestä

Muualla palvelussamme
Maankäytön muutokset ja kosteikot -hankkeiden kuvaukset
Joutoalueiden metsitystuki