Hoppa till innehåll
Media

Hållbar beskogning

Tillbaka till projektbeskrivningar för markanvändningssektorns klimatplan

Utförare

Tapio Oy i samarbete med Naturresursinstitutet och Finlands skogscentral.

Projektbeskrivning

Löptid: Projektet pågår till slutet av 2021

I enlighet med statsminister Sanna Marins regeringsprogram ska markanvändningssektorn under den här regeringsperioden kopplas starkare samman med den nationella klimat- och energipolitiken. I regeringsprogrammet finns riktlinjer för flera klimatåtgärder som rör förändringar i jord- och skogsbruket samt markanvändningen. Dessa åtgärder ska skapa effekter som stärker en nettokolsänka på cirka 3 Mt CO2 fram till 2035. Målet är att öka de finländska skogarnas kolupptag och kollager. Ett sätt att göra detta är att öka skogsarealen. Skogsarealen kan utökas genom beskogning av åkerskiften som lämnats utanför markanvändningen och gamla torvutvinningsområden som inte längre används.

Våren 2020 bedömdes behovet av beskogningsstöd för olika trädlösa områden som inte används. Målet är att privata markägare från och med 2021 ska kunna få stöd på särskilda villkor för att beskoga trädlösa områden som inte är i användning. Syftet är inte att beskoga åkrar som aktivt används till odling, och inte heller områden med stora miljö- och naturvärden såsom ängar, sveder och hagmarker.

Projektet syftar till 

  • att kartlägga åtgärdskedjor som lämpar sig för att utöka skogsareal på åkrar som inte används och gamla torvutvinningsområden som inte längre används. 
  • att kartlägga beskogningspotentialen i Finland på områden som inte används utifrån en analys av geodata. Åkerskiften som inte används till jordbruk och gamla torvutvinningsområden som inte längre används inkluderades i analysen av geodata. 
  • att samla och uppdatera rekommendationerna för skogsvård vad gäller beskogning, som en del av en mer övergripande översyn av rekommendationerna för skogsvård. Största möjliga uppmärksamhet bör ägnas åt beskogningens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet.
  • kommunikation och utbildning om beskogning.

Projektet Metsitys kestävästi (sv. hållbar beskogning) stöder beredningen av en lag om beskogningsstöd och införandet av ett stödsystem.

På vår webbplats

Beskogning av impediment

Ytterligare information

Projektet på Tapio Oy:s webbplats (på finska)
Arto Koistinen, Tapio Oy, fornamn.efternamn(at)tapio.fi, tfn. 0407793186