Hyppää sisältöön
Media

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden yhteissuunnittelu Kiiminkijoen valuma-alueella, MATKI

  • Toteuttajat: Luonnonvarakeskus, Oulun yliopisto, Suomen metsäkeskus

  • Yhteyshenkilö: Aleksi Räsänen / Luonnonvarakeskus

Maankäyttösektorin ilmastonmuutoksen hillintä kohdistuu Suomessa voimakkaasti turvemaavaltaisille alueille. Käytännön toimijoilla on kuitenkin rajatut tiedot siitä, miten maankäytön ilmastotoimenpiteitä tulisi kohdentaa ja priorisoida valuma-alueilla. Hankkeessa suunnitellaan turvemaavaltaiselle Kiiminkijoen valuma-alueelle maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus, joka on ympäristöllisesti kestävä, sosiaalisesti oikeudenmukainen ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen. Hanke kokoaa luonnon- ja yhteiskuntatieteiden tutkijat sekä alueen toimijat poikkitieteelliseen, tieteen ja käytännön yhdistävään yhteissuunnitteluprosessiin, joka mahdollistaa alueen toimijoiden aktiivisen sitoutumisen.

Prosessissa valitaan tarkasteltavat ilmastotoimenpiteet ja niiden arviointikriteerit, suoritetaan pilotti osavaluma-alueen luonnonhoitotoimenpiteiden suunnittelusta ja tehdään monitavoitearviointi, jonka avulla valitaan yhteisesti hyväksytyt toimenpiteet. Valituista toimenpiteistä muodostetaan tiekartta, joka sisältää toimenpiteiden vastuutahon, alustavan toteutusajankohdan ja mahdollisen rahoituskanavan.

Toimenpiteitä ei toteuteta laajamittaisesti hankkeen aikana, vaan ne suunnitellaan toimeenpantavaksi vuoteen 2035 mennessä. Hanke käynnistää valuma-alueella muutosprosessin kohti alempia maankäyttösektorin ilmastopäästöjä ja kasvaneita hiilinieluja sekä edistää Kiiminkijoen valuma-alueen toimijoiden sitoutumista ilmastotoimenpiteisiin.