Hyppää sisältöön
Media

Jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen mallit Metsäkeskuksen metsävaratietoon, Jatko-Jatka

  • Toteuttajat: Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus
  • Yhteyshenkilö: Miia Saarimaa / Suomen metsäkeskus

Vuoden 2014 metsälakiuudistuksen myötä metsänomistajalla on mahdollisuus uudistaa metsänsä avohakkuun ja luontaisen uudistamisen lisäksi siirtymällä jatkuvapeitteiseen kasvatukseen eli eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatukseen. Kiinnostus jatkuvapeitteiseen kasvatukseen on kasvanut lakiuudistuksen jälkeen, vaikka käsittelypinta-alat ovat vielä pieniä jaksolliseen metsänkasvatuksen verrattuna. Eräs syy jatkuvapeitteisen kasvatuksen vähäisyyteen siihen voi olla siinä, että metsänomistajalle ei ole tähän mennessä pystytty luotettavasti tarjoamaan tietoa jatkuvapeitteisen kasvatuksen kasvuennusteesta ja kannattavuudesta. Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmään ei ole kehitetty puuston kasvun laskentamalleja jatkuvalle kasvatukselle eikä siten myöskään toimenpiteiden simulointia

Tämä hanke on jatkoa Jatka-hankkeelle ja siinä kehitetään Simo-laskentaa siten, että se tuottaa ja palauttaa metsävarakuvioille tasaikäisrakenteisen hakkuu- ja hoitoehdotuksen lisäksi jatkuvapeitteisen kasvatuksen mukaisen hakkuu- ja hoitoehdotuksen. Hankkeen tavoitteena on 1) kehittää Simo-laskentaa siten, että Jatka-hankkeessa tuotetut jatkuvapeitteisen kasvatuksen mallit saadaan Metsäkeskuksessa käyttöön,  2) kehittää Metsäkeskuksen Lähde-järjestelmää siten, että se tukee uutta laskentaa ja valmistella jatkuvapeitteisen kasvatuksen mallien käyttöönotto Metsäkeskuksessa.

Muualla palvelussamme:

Jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn kasvatusmallit (JatKa)