Hyppää sisältöön
Media

Toteuttaja

Tapio Oy

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021-2025

Luontokato ja ympäristömme tila ovat Euroopan tasolla hälytystilassa, johon ilmastonmuutos ja yhteiskunnallinen vihreä siirtymä tuovat lisähaasteita. Suomessa tilannetta kuvaa turvetuotannon nopea alasajo, minkä seurauksena tarvitaan pikaisia ratkaisuja tuotannosta poistuvien alueiden jatkokäyttöön siirtymiseen, unohtamatta alalta poistuvia yrityksiä ja työvoimaa. Alueiden jatkokäyttöä suunniteltaessa on tärkeää huomioida luonnon monimuotoisuuden, vesiensuojelun ja ilmaston kannalta parhaat maanomistajaa palvelevat ratkaisut.

Hanke toteutetaan osana laajaa EU Horizon 2020 Green deal hanketta MERLIN (Mainstreaming Ecological Restoration of freshwater-related ecosystems in a Landscape context: INnovation, upscaling and transformation). MERLIN -hankekokonaisuudessa kehitetään ja demonstroidaan erilaisia makean veden ympäristöjen luonnonmukaisia ennallistamisratkaisuja. Tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta, erilaisia palveluita ja sosioekonomisia etuja edistäviä ennallistamisratkaisuja EU:n Green Deal:n mukaisesti, sekä luoda ennallistamismalleja, joita voidaan skaalata paikalliselta tasolta EU-tasolle asti. Hankkeen aikana toteutetaan Euroopan laajuisesti 17 ennallistuskohdetta. Yksi kohteista on Pohjois-Pohjanmaalla Oijärvellä Iin kunnassa sijaitseva Neova Oy:n hallinnoima Komppasuon turvetuotantoalue (120 ha). Tapio Oy vastaa jatkokäytön suunnittelusta ja toteutuksesta. Hankkeessa luodaan myös toimintamalli turvetuotannosta vapautuvan alueen jatkokäytön suunnitteluun. Suomalaisena tutkimuspartnerina hankkeessa toimii Suomen ympäristökeskus, joka vastaa Komppasuon jatkokäytön vaikutusten seurannasta.

Hankkeessa

  • koostetaan esiselvitys turvetuotannon pinta-aloista

  • suunnitellaan ja toteutetaan tuotannosta poistuneen Komppasuon turvetuotantoalueen jatkokäyttötoimenpiteet. Jatkokäytön suunnitteluun osallistetaan mahdollisimman laajasti alueen eri sidosryhmiä. Lisäksi tarkastellaan turveyrittäjien ja työntekijöiden tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksia

  • laaditaan toimintamalli turvetuotannosta poistuvien alueiden jatkokäytön suunnitteluun. Toimintamallin laadinnassa tehdään yhteistyötä muiden käynnissä olevien Hiilestä Kiinni hankkeiden kanssa.

Lisätietoja

Hankkeen projektipäällikkö Samuli Joensuu, [email protected], +358 29 432 6015
Hankesivu (tapio.fi)

Hankesivu (syke.fi)

Project Merlin