Hyppää sisältöön
Media

Valuma-aluekunnostusten valtavirtaistaminen: uudet lähestymistavat, skaalautuvuus ja muuntuvuus (MERLIN) 

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttajat

Tapio Oy ja Suomen ympäristökeskus

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021-2025

MERLIN-hanke toteutetaan osana EU Horizon 2020 Green deal -hanketta.

MERLIN - Mainstreaming Ecological Restoration of freshwater-related ecosystems in a Landscape context: INnovation, upscaling and transformation -hankekokonaisuudessa kehitetään ja demonstroidaan erilaisia makean veden ympäristöjen, eli kosteikkojen, soiden, tulva-alueiden, jokien ja järvien ennallistamisratkaisuja ja tutkitaan ennallistamisen ilmasto- ja vesistövaikutuksia. Tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta, erilaisia palveluita ja sosioekonomisia etuja edistäviä ennallistamisratkaisuja EU:n Green Deal:n mukaisesti, sekä luoda ennallistamismalleja, joita voidaan skaalata paikalliselta tasolta EU-tasolle asti. Hankekokonaisuuteen osallistuu yhteensä yli 40 eurooppalaista yritystä, yliopistoa, kuntaa, lunnonsuojelujärjestöä ja muuta organisaatiota.

MERLIN-hankkeen aikana toteutetaan Euroopan laajuisesti 17 ennallistuskohdetta. Yksi hankkeen aikana ennallistettavista kohteista on Pohjois-Pohjanmaalla Oijärvellä Iin kunnassa sijaitseva Neova Oy:n hallinnoima Komppasuon turvetuotantoalue (120 ha). Alue sijaitsee Kuivajoen valuma-alueella ja se rajautuu rpohjoisesta luonnontilaiseen Komppasuohon, mutta purkaa vetensä Kivijoen kautta Perämereen laskevaan Kuivajokeen.

Tapio Oy vastaa alueen ennallistamisen suunnittelusta ja toteutuksesta Komppasuolla. Komppasuon alueelle tehdyn ennakkosuunnitelman mukaan osalla alueesta luodaan kosteikkoja, osa uudelleen soistetaan ja osa metsitetään. SYKE vastaa kohteella tehtävistä ympäristövaikutusten seurannasta ja tulosten analysoinnista. Hankkeessa luodaan myös toimintamalli turvetuotannosta vapautuvan alueen jatkokäytön suunnitteluun.

Hankkeessa

  • suunnitellaan ja toteutetaan tuotannosta poistuneen Komppasuon turvetuotantoalueen jatkokäyttötoimenpiteet. Jatkokäytön suunnitteluun osallistetaan mahdollisimman laajasti alueen eri sidosryhmiä. Lisäksi tarkastellaan turveyrittäjien ja työntekijöiden tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksia.

  • laaditaan toimintamalli turvetuotannosta poistuvien alueiden jatkokäytön suunnitteluun. Toimintamallin laadinnassa tehdään yhteistyötä muiden käynnissä olevien Hiilestä kiinni- hankkeiden kanssa, kuten SysteemiHiili-hankkeen työpaketti 6:n kanssa.

  • lisäksi hankkeessa arvioidaan turvetuotannon pinta-alaa Suomessa

 

Lisätietoja 

Hankkeen projektipäällikkö Samuli Joensuu, samuli.joensuu@tapio.fi, +358 29 432 6015

Muualla verkossa
Hankesivu (tapio.fi)
Hankesivu (syke.fi)
Project Merlin

Muualla palvelussamme
Maankäytön muutokset ja kosteikot -hankekokonaisuus ja hankkeiden kuvaukset