Hyppää sisältöön
Media

Kaavoittajan karttatyökalu, HIILIKARTTA

  • Toteuttajat: Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Avoin ry

  • Yhteyshenkilö: Kari Oinonen / Suomen ympäristökeskus

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen liittyvät vähähiilisyystavoitteet ovat 2010-luvulla nousseet alueidenkäytön suunnittelun keskeisiin teemoihin, sillä kaavoituksella mahdollistetaan ja luodaan tulevaisuuden maankäyttöratkaisuja. Kaavoituksessa tehtävien ratkaisujen ja päätösten ajan myötä kertautuvat vaikutukset ovat erittäin merkittäviä.  Hankkeen päätavoite on tukea kuntia lain edellyttämässä kaavoituksen ilmastovaikutusten arvioinnissa.

Hankkeessa tuotetaan paikkatietopohjainen, selaimessa toimiva karttatyökalu kaavan aiheuttamien hiilivarasto- ja -nieluvaikutusten arviointiin. Työkalu laskee muutoksen suunnittelualueen nykytilan sekä suunnitelman aiheuttaman tilanteen välillä ja sillä voi vertailla erilaisia suunnitteluvaihtoehtoja. Hankkeessa luodaan olemassa olevista tietoaineistoista jalostettuja sekä mallinnettuja aineistoja, joita voidaan hyödyntää kaavoituksessa, mutta myös muussa maankäyttöön liittyvässä toiminnassa. Mallinnettuja aineistoja voidaan käyttää myös muissa vähähiilisyys-, arviointi- ja suunnittelutyökaluissa. Hankkeessa kehitettävä työkalu – HIILIKARTTA - hyödyntää noita aineistoja.

Hankkeen lähtökohtana ovat kaavoittajan tarpeet ja työ tapahtuu yhteiskehittämisenä. Siihen osallistuvat hankkeen pilottikunnat ja -maakunnat, mutta mukaan osallistetaan kaavoittajaverkostot. Hankkeen tavoitteena on saada kehitettävä työkalu laajaan käyttöön kunnissa ja maakunnan liitoissa. Hanke toteutetaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Avoin ry:n yhteistyönä.