Hyppää sisältöön
Media

Hiilestä kiinni pelloilla ja pientareilla, HiiltäPeltoon

  • Toteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulu, Savon ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto

  • Yhteyshenkilö: Henna Hyttinen, Savonia-ammattikorkeakoulu

Hiilestä kiinni pelloilla ja pientareilla -hankkeen tavoitteena on luoda ilmastokestäviä toimintamalleja pohjoissavolaisille maatiloille sekä kannustaa viljelijöitä niiden käyttöönottoon. Keskeisinä teemoina ovat viljelykiertojen monipuolistaminen, maaperän hiilensidonnan lisääminen sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Hankkeessa suunnitellaan Pohjois-Savon alueelle soveltuvia ilmastokestäviä toimintamalleja ja menetelmiä, joista osa kokeillaan käytännössä hankkeen pilottien avulla.

Pilottikokeiluihin osallistuu maatiloja, jotka haluavat edelleen kehittää omaa osaamistaan hiiliviljelijänä.  Hankkeen tuloksena saadaan uutta käytännönläheistä tietoa viljelykiertojen monipuolistamisesta, maan kasvukunnon parantamisesta ja hiilen sidonnasta eri maalajeilla ja viljelykasveilla. Hankkeen tuloksena syntyy myös uutta viestintämateriaalia hiilineutraalin viljelyn tukemiseksi maatiloilla.

Hankkeen toteuttajina ovat Savonia-ammattikorkeakoulu, Savon ammattiopisto ja Ylä-Savon ammattiopisto. Hankkeen valtakunnallisessa tiedottamisessa ovat mukana myös Nurmityöryhmän organisaatiot eli MTK, Maitoyrittäjät, Pihvikarjaliitto, Suomen Lammasyhdistys ja Suomen Nurmiyhdistys.