Hyppää sisältöön
Media

Kansainvälinen maaperäyhteistyö – näkyvyys, vaikuttavuus ja koordinaatiohanke (FIN SOIL ACTION)

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttajat

Baltic Sea Action Group (BSAG) ja Ilmatieteen laitos (IL)

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021-2023

Hankkeen tavoite on vahvistaa suomalaisen maaperäosaamisen vaikuttavuutta ja näkyvyyttä, alan osaajien verkottumista kansallisesti ja kansainvälisesti, sekä yhteistyötä keskeisten kansainvälisten verkostojen kanssa. Hanke nojaa vahvasti jo olemassa oleviin kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin, hankkeisiin ja tapahtumiin – lisäten tietoisuutta näistä, rakentaen yhteistyötä ja synergiaa, uusia rahoitus- ja muita mahdollisuuksia sekä vaikuttavuutta.

Hankkeen tuloksena Suomen ja Carbon Actionin yhteistyö 4/1000 -aloitteen kanssa tiivistyy. Hanke toimii aktiivisesti 4/1000 -aloitteen Suomelle keskeisissä työryhmissä ja edistää niitä eri tavoin. Näkyvimpänä on v. 2023 järjestettävä 4/1000 North Europe -tilaisuus yhdessä 4/1000 kanssa. Suomi ottaa paikkansa edelläkävijänä maatalousmaan hiilensidonnan edistämisessä, ja samalla edistetään vahvasti suomalaisten tutkijoiden ja muiden toimijoiden kansainvälistä verkostoitumista.

Hanke edistää ratkaisuja koskien MRV (Monitoring, Reporting, Verification) -työtä, hiilimarkkinamekanismeja, käyttäjäystävällisiä työkaluja hiilensidonnan seuraamiseen, uudistavaa maaperän hoitoa, maaperän seurantaa, sertifiointia, turvemaiden ilmastoratkaisuja ja kansalaisten osallistumista. Hanke edistää myös monimuotoisuus- ja ilmastotoimenpiteiden yhteensovittamista. Suomessa tehdään laadukasta tutkimusta tämän osalta, ja hanke nostaa tätä esille kansainvälisissä verkostoissa ja tapahtumissa. Hanke myös toteuttaa hallitusohjelman tavoitetta, siitä että Suomi edistää kansainvälistä 4/1000-aloitetta maatalouden hiilensidonnan lisäämiseksi. Suomi allekirjoitti ensimmäisten maiden joukossa Ranskan Pariisin ilmastokokouksessa 2015 julkistaman 4/1000 -aloitteen.

BSAG vastaa hankkeen johtamisesta, viestinnästä, tilaisuuksista sekä vuorovaikutuksesta. Ilmatieteen laitos vastaa 4/1000-aloitteen kanssa tehtävästä tieteellisestä yhteistyöstä ja koordinaatiosta. Keskeisenä yhteistyötahona on EJP SOIL -ohjelma / EJP SOIL National Hub.

 

Lisätietoja

Lisätietoja hankkeen nettisivuilta