Hyppää sisältöön
Media

Metsitystukijärjestelmä


Toteuttaja

Suomen metsäkeskus

Kesto

2020-2021

Hankkeen kuvaus

Projekti on osa Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -maankäyttösektorin
ilmastotoimenpidekokonaisuutta.  Projektin tavoitteena oli mahdollistaa metsitystukilain mukaisen tuen sähköinen hakeminen ja käsittely metsäkeskuksessa. Lisäksi projektissa tuotettiin
paikkatietoaineisto potentiaalisista metsitystukikelpoisista alueista erilaisia aineistoja yhdistellen. Aineisto julkaistiin avoimena karttapalveluna Metsäkeskuksen verkkosivuilla sekä rajapintapalveluna. Projektin tavoitteet tukevat Maa- ja metsätalousministeriön maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden tavoitteiden toteutumista mahdollistamalla metsitystuen haku asiakaslähtöisesti, sekä asian sähköinen käsittely metsäkeskuksessa. Kaikki keskeiset tavoitteet saavutettiin projektin aikana ja projekti pysyi suunnitellussa aikataulussa.

Linkit

Metsitystukijärjestelmä Loppuraportti

Lisätietoja

Sovelluskoordinaattori, Hanna Barman, Metsäkeskus