Hyppää sisältöön
Media

Siemenviljelysten perustamisohjelmaa tukevat taustalaskelmat

 

Toteuttaja

Luke

Kesto

2022-2022
 

Hankkeen kuvaus

Jalostetun siemenen käytöllä metsänviljelyssä on useita etuja, jotka edistävät ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista. Metsänjalostus on keskeinen osa viljelymetsätaloutta ja metsäpuiden siemenhuoltoa, jolla turvataan perinnöllisesti korkeatasoisen ja monimuotoisen siemenen saatavuus metsänviljelyyn koko maassa. Jalostetuista siemenistä kasvaa puita, joiden kasvu, laatu, elinvoimaisuus, kestävyys tauteja vastaan ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon on parempi kuin paikallisilla puilla. Hanke tuottaa tutkimuspohjaista tietoa 2. polven siemenviljelysten perustamisohjelman 2060 (jalostetun siemenen tuottamiseksi) laadintaa varten. Metsänviljelyyn tarvittavan jalostetun siemenen tuotantotarpeen arvioimiseksi tuotetaan arviot tulevaisuuden metsänuudistamispinta-aloista maan eri osissa erilaisilla metsävarojen käyttöstrategioilla. Tarkasteluun sisältyy myös riskianalyysi liittyen arvioituihin uudistamispinta-aloihin ja jalostetun materiaalin saatavuuteen. Siemenviljelysten liiketaloudellista kannattavuutta tarkastellaan päivittämällä vuonna 2011 laaditut männyn, kuusen ja rauduskoivun perustettavien siemenviljelysten liiketaloudelliset laskelmat.

 

Lisätietoja

Jari Hynynen, Luke, jari.hynynen@luke.fi