Hyppää sisältöön
Media

Puuta maatilarakentamiseen - teolliset puutuotteet hiilivarastoiksi (PUUMAT)

Kansallisen metsästrategian hankkeet -sivulle
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Suomen metsäkeskus

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021-2023

Puun käytön lisääminen rakentamisessa ja erilaisissa rakenteissa on yksi keino lisätä hiilen varastoja Suomessa. Samalla voidaan korvata uusiutumattomien materiaalien, kuten betonin tai teräksen  käyttöä. Suomessa voitaisiin käyttää nykyistä enemmän puuta erilaisissa pitkään hiiltä sitovissa rakenteissa ja rakennuksissa.

Puurakentaminen on uusien puutuotteiden sekä teollisen valmistuksen myötä kehittynyt voimakkaasti. Tämä kehitys ei näy maatilarakentamisessa, koska uusia puurakentamisen tuotteita ole osattu tuotteistaa laajasti maatilarakentamiseen. Puurakentamisen kehitys antaa mahdollisuuksia etsiä uusia tapoja puun käytölle myös maataloudessa.

Maatilojen rakennusinvestointien koot ovat kasvaneet vuosikymmenten aikana. Tämä on yksi syy siihen, että omatoiminen rakentaminen ja lähipuun käyttö ovat vähentyneet. Puun käytön kannalta ongelmina ovat valmiiden puurakentamisen kokonaisratkaisujen puuttuminen sekä osaamisen ja tiedon puute.

Hankkeen tavoitteena on puun käytön lisääminen ja puisten rakenneratkaisujen laajempi hyödyntäminen maatila- ja maaseuturakentamisessa. Pidemmän ajan tavoitteena on tukea maaseudun kestävää kehitystä, vähentää maatilojen ja maaseudun hiilijalanjälkeä rakennusinvestoinneissa ja kasvattaa rakennusten hiilivarastoja.

Rakentamisen rakenneratkaisujen ja tyyppirakennusten luomisella sekä kehittämisellä haetaan malleja, joilla teollisen puurakentamisen vaihtoehdot tulevat käyttöön. Tutkittavia ominaisuuksia ovat laajennettavuus, siirtokelpoisuus ja modulaarisuus. Rakennetyyppien ja esimerkkien avulla on tavoitteena lisätä puurakentamisen kilpailukykyä ja osaamista. Maatilarakennuksien puun käyttöä selvitetään tuotantosuunnittain soveltuvuuden, monikäyttöisyyden, huollettavuuden, kustannustehokkuuden ja pitkäikäisyyden näkökulmista. Tutkitaan teollisesti tuotettujen puutuotteiden ja puuelementtien hyödyntämismahdollisuuksia sekä selvitetään lähipuun käyttöä osana rakenneratkaisuja.

Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan yhteistyössä maatilojen, puutuote- ja rakennusalan yritysten, elintarviketeollisuuden, alan suunnittelu –ja neuvonta organisaatioiden kanssa. Hanke sisältää kehittämistoimintaa, viestintää ja neuvontaa. Potentiaalisille rakenneratkaisuille ja tyyppirakennuksille lasketaan hiilijalanjälki sekä niihin sitoutuneet hiilivarastot.

Lisätietoja
puurakentamisen koordinaattori Timo Nyyssölä p. 050 355 7228, timo.nyyssola(at)metsakeskus.fi
Metsäkeskuksen hankesivu

Muualla palvelussamme

Pitkäikäiset puutuotteet hiilivarastoina

Muita hankkeita ja viestintämateriaaleja
Yksityisteiden puuinfra -hanke
​​​​​​​Puutuotteet hiilivarastoina - viestintähankkeet
More than wood construction -video (Metsäkeskus)