Hyppää sisältöön
Media

Puuta maatilarakentamiseen - teolliset puutuotteet hiilivarastoiksi (PUUMAT)

Kansallisen metsästrategian hankkeet -sivulle
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Suomen metsäkeskus

Kesto

2021- syyskuu 2024

Hankkeen kuvaus

Puun käytön lisääminen rakentamisessa ja erilaisissa rakenteissa on yksi keino lisätä hiilen varastoja Suomessa. Samalla voidaan korvata uusiutumattomien materiaalien, kuten betonin tai teräksen  käyttöä. Suomessa voitaisiin käyttää nykyistä enemmän puuta erilaisissa pitkään hiiltä sitovissa rakenteissa ja rakennuksissa.

Puurakentaminen on uusien puutuotteiden sekä teollisen valmistuksen myötä kehittynyt voimakkaasti viime vuosina. Uusia puurakentamisen tuotteita ei ole kuitenkaan osattu tuotteistaa laajasti maatilarakentamiseen. Puurakentamisen kehitys antaa mahdollisuuksia etsiä uusia tapoja puun käytölle myös maataloudessa.

Maatilojen rakennusinvestointien koot ovat kasvaneet vuosikymmenten aikana. Tämä on yksi syy siihen, että omatoiminen rakentaminen ja lähipuun käyttö ovat vähentyneet maatiloilla. Puun käytön kannalta ongelmina ovat valmiiden puurakentamisen kokonaisratkaisujen puuttuminen sekä osaamisen ja tiedon puute.

Hankkeen tavoitteena on puun käytön lisääminen ja puisten rakenneratkaisujen laajempi hyödyntäminen maatila- ja maaseuturakentamisessa. Pidemmän ajan tavoitteena on tukea maaseudun kestävää kehitystä, vähentää maatilojen ja maaseudun hiilijalanjälkeä rakennusinvestoinneissa ja kasvattaa rakennusten hiilivarastoja.

Nykyisiä ja uusia rakenneratkaisuja kehittämällä haetaan malleja, joilla teollisen puurakentamisen vaihtoehdot tulevat käyttöön. Samalla tutkitaan lähipuun käytön mahdollisuuksia osana nykyaikaista teollista puurakentamista. Maatilarakennusten puun käyttöä selvitetään tuotantosuunnittain soveltuvuuden, monikäyttöisyyden, huollettavuuden, muunneltavuuden, kustannustehokkuuden ja pitkäikäisyyden näkökulmista. Esimerkkien avulla on tavoitteena lisätä puurakentamisen kilpailukykyä ja osaamista.

Hankkeen loppupuolella, vuonna 2024, painotetaan kylmien varastorakennusten kehittelyä sekä kiertotalouden mahdollisuuksia maatilarakentamisessa. Potentiaalisille rakenneratkaisuille ja esimerkkirakennuksille lasketaan hiilijalanjälki sekä niihin sitoutuneet hiilivarastot.

Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan yhteistyössä maatilojen, puutuote- ja rakennusalan yritysten, elintarviketeollisuuden sekä alan suunnittelu –ja neuvonta organisaatioiden kanssa. Hanke sisältää kehittämistoimintaa, viestintää ja neuvontaa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Martti Kangasniemi p. 050 3140460, martti.kangasniemi(at)metsakeskus.fi

Metsäkeskuksen hankesivu
​​​​​​​

Muualla palvelussamme

Pitkäikäiset puutuotteet hiilivarastoina
Kansallisen metsästrategian hankkeet -sivulle
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Muita hankkeita ja viestintämateriaaleja

Yksityisteiden puuinfra -hanke
Puutuotteet hiilivarastoina - viestintähankkeet
More than wood construction -video (Metsäkeskus)