Hankekuvaukset

A. Metsätieto ja alustatalous

D. Talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus

F. Metsätiet ja metsien saavutettavuus

G. Uudet puupohjaiset tuotteet

H. Luontomatkailu, luonnontuoteala ja luontoon perustuvat muut palvelut

I. Osaaminen ja koulutus

J. Kansainvälinen metsäpolitiikka ja EU-vaikuttaminen