Hyppää sisältöön
Media

Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista

Takaisin Kansallisen metsästrategian hankkeisiin

Toteuttaja

Suomen metsäkeskus yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2019-2022

Luonnontuoteala on kasvuala, joka tarvitsee yhä enemmän ja monipuolisemmin raaka-aineita. Raaka-aineiden kerääjät ja toimittajat eivät kuitenkaan kohtaa ympäri Suomea olevia luonnontuoteraaka-aineiden käytöstä ja jatkojalostuksesta kiinnostuneita yrityksiä. Tarvitaan ratkaisuja uusien mahdollisuuksien ja yhteistyösuhteiden avautumiselle yrityksille ja metsänomistajille avoimen metsätiedon avulla. Metsänomistajien tavoitteet metsien käytölle ovat monipuolistuneet, mutta ratkaisujen tekemisessä tarvittavaa tietoa puuttuu. Hanke vastaa metsänomistajien tarpeeseen tarjoamalla tietoa ja laskelmia muun muassa erilaisista uusista tuotantoyhdistelmistä ja monikäyttöä tukevista metsänkäsittelymenetelmistä.

Hankkeen tavoitteena on:

  • edistää luonnontuotealan kasvua, kehitystä ja verkostoitumista yli toimialarajojen.
  • monipuolistaa metsäalan yritysten liiketoimintaa.
  • nostaa esille metsänomistajien uusia ansaintamahdollisuuksia.

Hanke aktivoi erityisesti keruuluvan vaativien luonnonkasvien (esim. mahla, kuusenkerkät, pihka, pakuri, koristehavut, varvut ja lehdet) hankintaketjua. Hanke ratkaisee yritysten raaka-aineiden hankintaketjussa ja verkostoitumisessa olevia ongelmia. Toimialan kasvua tuetaan lisäämällä metsätiedon määrää ja sen hyödyntämistä yrityksissä. Hanke tiedottaa metsänomistajille selkeästi, mitä ansaintamahdollisuuksia luonnontuoteala luo ja miten metsänomistajat voivat näitä mahdollisuuksia hyödyntää. Verkostoitumista lisätään saattamalla metsä- ja luontoalojen yrityksiä yhteen.

Kansallinen metsästrategia 2025:n mukaan Suomi tavoittelee kasvua, investointeja ja uusia työpaikkoja. Suomen runsaita metsiä voidaan hyödyntää nykyistä enemmän, kunhan luodaan monipuolista, uutta liiketoimintaa. Hanke edistää metsien monipuolista ja kestävää käyttöä ja edistää metsänomistajien ja metsäalanyritysten uusia ansaintamahdollisuuksia.

Lisätietoja

Suomen metsäkeskuksen hankesivu