Hoppa till innehåll
Media

Växande affärsverksamhet av naturprodukter

Tillbaka till projektbeskrivningar för den nationella skogsstrategin

Utförare

Finlands skogscentral i samarbete med Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet och Naturresursinstitutet.

Projektbeskrivning

Löptid: 2019-2022

Naturproduktsbranschen är en tillväxtbransch inom vilken det behövs fler och mångsidigare råvaror. De aktörer som samlar in och levererar råvaror möter dock inte de företag på olika håll i Finland som är intresserade av att använda och förädla råvaror för naturprodukter. Det behövs lösningar för nya möjligheter och samarbetsförhållanden för företag och skogsägare med hjälp av öppen information om skogen.  Skogsägarnas mål för användningen av skogen har blivit mångsidigare men det saknas information för att fatta beslut. Projektet svarar på skogsägarnas behov genom att erbjuda information och kalkyler bland annat om olika nya produktionskombinationer och skogsbruksmetoder som stöder en mångsidig användning av skogen.

Syftet med projektet är att

  • främja tillväxten, utvecklingen och nätverken över sektorsgränserna i naturproduktsbranschen.
  • skapa mångsidigare affärsverksamhet för företagen i skogsbranschen.
  • lyfta fram nya förtjänstmöjligheter för skogsägarna.

Projektet stimulerar anskaffningskedjan i synnerhet för de naturväxter som kräver insamlingstillstånd (t.ex. sav, granskott, kåda, sprängticka, dekorationsris, kvistar och blad) och löser problem med anskaffningskedjan för råvaror och nätverkandet inom företagen. Tillväxten i branschen stöds genom att öka informationen om skogen och utnyttjandet av den i företagen. Skogsägarna informeras om vilka förtjänstmöjligheter som finns inom naturproduktsbranschen och hur skogsägarna kan utnyttja dem. Nätverkandet ökas genom att företagen i skogs- och naturbranschen förs samman.

Enligt den nationella skogsstrategin 2025 eftersträvas i Finland tillväxt, investeringar och nya arbetstillfällen.

Ytterligare information

Projektet på Finlands skogscentrals webbplats (på finska)