Hyppää sisältöön
Media

Maiseman arvo – maaseudun ekosysteemipalveluiden pilottihanke (MAISA)

Takaisin Kansallisen metsästrategian hankkeisiin

Toteuttaja

Lahden ammattikorkeakoulu yhteistyössä Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n ja ProAgria Etelä-Suomi ry:n kanssa.

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2018-2020

Luonnon ekosysteemipalvelut ja luontolähtöiset, terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut ovat kasvava toimiala. Luonnon monimuotoisuutta hyödyntävien ja ylläpitävien innovatiivisten liiketoimintakonseptien ja maisemapalvelujen kehittäminen avaa uusia ansaintamahdollisuuksia hyvinvointi-, maatila- ja kulttuurimatkailuun. Luontoympäristön hyvinvointivaikutusten hyödyntäminen tuo uudenlaisia avauksia palvelujen kehittämiseen. Samalla voidaan kasvattaa Suomen biotalouden arvoa, monipuolistaa sen sisältöä ja siten vahvistaa ja monipuolistaa biotalouden elinkeinopohjaa.

Hankkeen tavoitteena on:

  • kartoittaa maiseman arvojen hyödyntämisen nykytila pilottialueilla ja tehdä yhteenveto pilottialueiden tärkeimmistä maiseman arvoista ja mahdollisuuksista.
  • koota hanketoimijat ja käynnistää yhteiskehittäminen, jonka tavoitteena on luoda yhdessä yrittäjien, maanomistajien ja muiden toimijoiden kanssa alustavat uudet maisemapalvelukonseptit ja kehittämissuunnitelmat maisema-alueille.
  • testata alustavia maisemapalvelukonsepteja, ja arvioida niiden hyvinvointivaikutuksia,
  • jatkokehittää testattuja maisemapalvelukonsepteja ja infrastruktuuria maanomistajien kanssa.
  • kuvata maisemapalveluiden kehittämiseen liittyvän toimintamalli ja levittää sitä valtakunnallisesti hyödynnettäväksi.

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan palvelumuotoilun menetelmin valituilla maisema-alueella toimintamalli, joka yhdistää jo maisemasta kerätyt tarinat, sen hyvinvointivaikutukset, oheis- ja ohjelmapalvelut sekä kohteen saavutettavuus suunnittelun siten, että niistä syntyy tuote. Tuotteistaminen tapahtuu neuvotellen ja opastaen maanomistajia ja opas- ja ohjelmapalveluita sekä kuntien toimijoita. Yhteistyössä voidaan luoda uusia toimintamuotoja ja elinvoimaisuutta, joista hyötyvät maanomistajat, alueen yrittäjät ja koko maaseudun yhteisö. Näillä toimilla vastataan myös Kansallinen metsästrategia 2025.n tavoitteisiin.

Lisätietoja

Lahden ammattikorkeakoulun hankesivu