Hyppää sisältöön
Media

Sujuvaan metsänomistukseen

Takaisin Kansallisen metsästrategian hankkeisiin

Toteuttaja

Tapio Oy, Suomen metsäkeskus ja Maanmittauslaitos

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021–2023

Metsätilojen hajanainen tilusrakenne ja alhainen keskikoko heikentävät metsätalouden kannattavuutta. Kansallisen metsästrategian 2025:n tavoitteena on, että metsät ovat aktiivisessa, taloudellisesti, ekologisesti, ja sosiaalisesti sekä kulttuurisesti kestävässä käytössä. Sujuvaan metsänomistukseen 2025 hankkeessa edistetään yritysmäistä metsätaloutta ja haetaan ratkaisuja metsänomistusyksikön keskikokoon kasvattamiseksi ja metsätalouden kannattavuuden vahvistamiseksi. Tarkoituksena on löytää keinoja sekä tuottaa verkkopalveluja ja neuvontamateriaalia yhteismetsäomistuksen laajentamiseen, metsänomistajien elinaikanaan tekemien omistajan vaihdosten sujuvoittamiseen sekä tilusjärjestelyjen ja metsätilakauppojen lisäämiseen.

Hankkeen tavoitteena on:

  • Kehittää toimintamalleja yksityismetsien omistus- ja kiinteistörakenteen parantamiseen.
  • Aktivoida metsäomaisuuden hoitoa sekä erityisesti yhteisomistuksessa olevien metsien käyttöä.
  • Parantaa yhteismetsien toimintaa niiden hallintoa tukevilla verkkopalveluilla.
  • Edistää yhteismetsien laajenemista ja kasvattaa niiden keskikokoa uusien osakkaiden metsillä.
  • Lisätä metsänomistajien ja metsäammattilaisten tiedonsaantia metsäkiinteistöjen kaupasta ja metsistä luopumisen vaihtoehdoista sekä metsätilusjärjestelyistä ja mahdollisuudesta liittää metsät yhteismetsään

Hankkeen tuloksia jalkautetaan vuoden 2023 aikana tiedottamalla ja järjestämällä alueellisia seminaareja metsäammattilaisille ja metsänomistajille, erityisesti yhteismetsien hallinnolle ja osakkaille sekä perheoikeuden palveluja tarjoaville asiantuntijoille.

Hanke toteuttaa Kansallisen metsästrategian tavoitteita vauhdittamalla aktiivista ja monipuolista metsien kestävää käyttöä sekä lisäämällä metsien tuottamaa hyvinvointia ja vahvistamalla metsien hoidon ja käytön kokonaiskestävyyttä.


Lisätietoja

Tapion hankesivu

Ari Nieminen, Tapio Oy, etunimi.sukunimi(at)tapio.fi                                    
Jukka Matilainen, Suomen metsäkeskus, etunimi.sukunimi(at)metsakeskus.fi        
Heikki Ala-aho, Maanmittauslaitos, etunimi.sukunimi(at)maanmittauslaitos.fi