Hyppää sisältöön
Media

Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi eli LVVI-seuranta

Takaisin Kansallisen metsästrategian hankkeisiin

Toteuttaja

Luonnonvarakeskus yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2018-2021

Luonnonvarakeskus tekee valtakunnallisia luonnon virkistyskäytön inventointeja (LVVI) kymmenen vuoden välein ja niiden avulla selvitetään luonnon virkistyskäytössä tapahtuvia muutoksia. Ensimmäinen ulkoilututkimus tehtiin 1998-2000 ja toinen 2009-2010. Ulkoilututkimus -kyselyssä suomalaiset kertovat mitä ja miten paljon he harrastavat ulkoilua ja muuta virkistäytymistä luontoympäristössä.

Hankkeen tavoitteena on:

  • jatkaa luonnon virkistyskäytön seurantatutkimusta Suomessa ja tuottaa perustietoa luonnon virkistyskäytön ja kotimaisen luontomatkailun kysynnästä. 

Tiedonkeruuseen sisältyy yhteensä kuusi kyselyä vuosien 2019-2021 aikana. Tutkimukseen osallistuvat on poimittu satunnaisesti Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta väestötietokannasta. Tutkimuksen tuloksena saadaan ulkoilutilastotietoja ja raportti Luonnon virkistyskäyttö 2020. Aineistoa luonnon virkistyskäytöstä hyödynnetään alan tutkimuksessa. Tietoja voidaan hyödyntää laajasti virkistysalueiden ja ulkoilupalveluiden suunnittelussa sekä metsien monikäytön edistämisessä. Ulkoilupalveluita kehittämällä tuetaan kansalaisten hyvinvointia ja mahdollisuuksia virkistykseen.

Lisätietoja

Luonnonvarakeskuksen hankesivu
Tilastokeskuksen hankesivu