Hoppa till innehåll
Media

Den riksomfattande inventeringen av rekreation i naturen (LVVI-uppföljningen)

Tillbaka till projektbeskrivningar för den nationella skogsstrategin

Utförare

Naturresursinstitutet i samarbete med Statistikcentralen

Projektbeskrivning

Löptid: 2018-2021

Naturresursinstitutet utför vart tionde år nationella inventeringar av rekreation i naturen (LVVI) i syfte att utreda hur rekreationsanvändningen av naturen förändras. Den första friluftsundersökningen genomfördes 1998–2000 och den andra 2009–2010. I enkäten tillfrågas finländarna om hur och i vilken grad de idkar friluftsliv och annan rekreation i naturen.

Syftet med projektet är att

  • fortsätta undersökningen för att följa upp rekreation i naturen i Finland och ta fram grundläggande information om efterfrågan på rekreation i naturen och den inhemska naturturismen.

I datainsamlingen ingår sammanlagt sex enkäter under åren 2019–2021. Deltagarna i undersökningen väljs slumpmässigt i Statistikcentralens befolkningsdatabas.  Undersökningen ger statistik om friluftslivet och resulterar i rapporten Naturen i rekreationssyfte 2020. Materialet om rekreationen i naturen utnyttjas i forskning i branschen. Informationen kan utnyttjas på bred front vid planeringen av rekreationsområden och friluftstjänster samt för att främja en mångsidig användning av skogen. Genom att utnyttja friluftstjänster främjas medborgarnas välfärd och möjligheter till rekreation.

Ytterligare information

Projektet på Naturresursinstitutets webbplats
Projektet på Statistikcentralens webbplats