Hyppää sisältöön
Media

Verkostoista voimaa alueellisille metsä- ja luontopalveluyrityksille - Melua metsään!

Takaisin Kansallisen metsästrategian hankkeisiin

Toteuttaja

Hankkeen vastuullinen toteuttaja on TTS, yhteistyössä SMK:n kanssa.

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2018–2021

Pienillä metsäpalvelu- ja luonnontuote-alan yrityksillä on hyvät tulevaisuuden näkymät, sillä ala kehittyy nopeasti ja yrityksillä on mahdollisuuksia kehittyä ja vahvistaa asemiaan muuttuvassa kilpailutilanteessa. Muutokset vaativat yrittäjiltä monipuolista liiketoiminnallista osaamista, uusien liiketoimintamallien aktiivista etsimistä, tuotteiden ja palveluiden kaupallistamisen edistämistä sekä markkinoiden tutkimista. Tämä edellyttää yrittäjiltä aktiivista yhteistyötä ja verkostoitumista eri toimijoiden ja yritysten kanssa.

Verkostoista voimaa alueellisille metsä- ja luontopalveluyrityksille (Melua metsään) -hanke on suunnattu metsäpalvelu- ja luonnontuotealan yrittäjille ja ammatinharjoittajille, yritysten osakkaille tai muille vastuullisessa asemassa työskenteleville. Verkostoitumishankkeeseen pyritään osallistamaan 100 metsätalouden ja luonnontuotealan yrittäjää eri puolilta Suomea. Hankkeen pääkohderyhmänä on 1-10 henkilöä työllistävät mikroyritykset.

Kolme vuotta kestävän hankkeen päätavoitteena on kehittää hankkeeseen osallistuvien yritysten tai ammatinharjoittajien osaamista liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden edelleen kehittämiseksi, edistää monialayrittäjyyttä sekä verkostoitumista muiden yrittäjien kanssa. Lisäksi hankkeessa edistetään osallistuvien yritysten toimintaa siten, että liiketoiminta on vakaammalla ja kannattavalla kasvu-uralla, yritystoiminta on ympärivuotista, monialayrittäjyys lisääntyy ja uusien markkina-alueiden mahdollisuuksia on selvitetty.

Hankkeen toteutus koostuu kolmesta eri osa-alueesta:

  • Tiedotus-ja markkinointitoimenpiteet sekä osallistujien kokoaminen
  • Alueellinen pienryhmätoiminta
  • Verkostoitumistilaisuudet, yritysvierailut sekä opintomatkat

Vuoden 2020 suunnitelmien sopeuttaminen Koronaviruspandemian vuoksi hankkeen toteutusta on muokattu alkuperäisen hankesuunnitelmaan verrattuna muuttamalla läsnätapahtumia webinaarisarjaksi ja verkostoitumis- ja koulutuspäiviksi. 

Lisätietoja

Työtehoseuran hankesivu