Hyppää sisältöön
Media

Nuorten osallisuus Kansallisessa metsästrategiassa

Takaisin Kansallisen metsästrategian hankkeisiin

Toteuttajat 

Suomen 4H-liitto ja Suomen Partiolaiset

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2020-2021

Kansallinen metsästrategia 2025:ssä on kirjattu, että nuorten osallistamiseen ja osallisuuteen kiinnitetään huomiota poikkileikkaavassa hankkeessa B: metsäalan vuorovaikutus ja viestintä. Viestimällä alan työtehtävistä ja niiden muuttumisesta voidaan vaikuttaa metsäalan imagoon ja sitä kautta osaavan työvoiman saatavuuteen.

Hanke vastaa nuorten osallistamis- ja osallisuustarpeeseen ja koostuu kahdesta erillisestä paketista. Hankkeen puitteissa tavoitetaan niin vaikuttamisesta kiinnostuneita nuoria kuin muitakin nuoria.

Hankkeen työpaketit ovat:

  • Nuorten metsäneuvosto
  • Koululaisten metsäpäivien rastimalli

Nuorten metsäneuvosto osallistaa ja sitouttaa nuoret metsäpolitiikan tekoon ja edistää toimenpiteiden sekä Kansallisen metsästrategian arvostusta. Hankkeen tavoitteena on kehittää Nuorten metsäneuvostosta pysyvä toimintamalli, jossa nuoret tuottavat vuosittain arvion Kansallisen metsästrategian toteutumisesta. Ensimmäinen Nuorten metsäneuvosto tullaan kutsumaan koolle keväällä 2021.

Koululaisten metsäpäivien rastimalli luonnon monimuotoisuus -teemalla vahvistaa nuorten tietoa ja osallisuutta ajankohtaisessa metsäpoliittisessa toiminnassa. Metsäpäivissä rastimalliin osallistuneiden nuorten kokemuksia voidaan hyödyntää valtakunnallisella ja maakunnallisella tasolla metsästrategian tiedonkeruussa ja -välittämisessä.

Hankkeen seurauksena saadaan konkreettisia kokemuksia nuorten osallistamisesta Kansallisen metsästrategian puitteissa, ja voidaan hyödyntää näitä pysyvinä nuorten osallisuuteen tähtäävinä toimenpiteinä. Hankkeessa pyritään siihen, että nuorten omistajuus ja sitoutuneisuus Kansalliseen metsästrategiaan kasvaa.

Lisätietoja

Kehityspäällikkö Sampo Juhajoki, Suomen 4H-liitto, etunimi.sukunimi(at)4h.fi, puh. 050 320 9635

Hankkeen loppuraportti
Nuorten metsäneuvosto esitteli maa- ja metsätalousministerille ajatuksia kansallisen metsästrategian kehittämiseksi (MMM:n tiedote 25.5.2021)
Nuorten metsäneuvosto esitteli maa- ja metsätalousministerille ajatuksia kansallisen metsästrategian kehittämiseksi (Partion tiedote 25.2.2021)
Nuorten metsäneuvoston kommenttipuheenvuorot kokonaisuudessaan
Tiedote Nuorten metsäneuvoston alkamisesta (Partion tiedote 10.5.2021)
Tiedote Nuorten osallisuus kansallisessa metsästrategiassa -hankkeen alkamisesta (Partion tiedote 12.2.2021)