Hyppää sisältöön
Media

Nuorten metsäneuvosto esitteli maa- ja metsätalousministerille ajatuksia kansallisen metsästrategian kehittämiseksi

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 25.5.2021 15.18
Uutinen
Havupuun oksa
Kuva: Suomen Partiolaiset, Eeva Helle

Nuorten metsäneuvosto -tapahtuma kokosi yhteen kolmekymmentä nuorta, jotka pääsivät kertomaan mielipiteensä Suomen metsäpolitiikasta maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle. Tapahtuman päätilaisuus järjestettiin lauantaina 22.5.2021.

Nuoret valmistelivat tapahtumassa kommenttipuheenvuorot viidestä Kansallista metsästrategiaa toteuttavasta hankkeesta. Hankkeiden aiheina olivat muun muassa ilmastokestävä metsätalous, luontoon perustuvat elinkeinot, metsätalouden resurssitehokkuus, luonnon monimuotoisuus sekä metsiin liittyvä vuorovaikutus ja viestintä.

“Metsät ovat monella tavalla tärkeitä nuorille nyt ja tulevaisuudessa. Ne ovat työn, toimeentulon sekä virkistyksen lähde. Ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisessä metsät ovat ratkaisu. On tärkeää, että nuorten ääni kuuluu metsäkeskustelussa vahvasti”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Nuorten metsäneuvoston osallistujajoukko oli monipuolinen, sillä tavoitteena oli kuulla erilaisia mielipiteitä. Osallistujat olivat iältään 14–28-vuotiaita ja he tulivat yhteensä 14:sta eri maakunnasta.

”Olen iloinen, että tapahtumaan osallistui niin erilaisia nuoria, ja että ministeri ja ministeriö olivat kiinnostuneita ajatuksistamme. Hain Nuorten metsäneuvostoon, koska metsät ovat minulle tärkeitä ja halusin päästä vaikuttamaan niiden tulevaisuuteen. Tapahtuma sai minut ajattelemaan metsiä myös uusista näkökulmista. Juuri tällaiset tapahtumat ja nuorten osallistaminen niihin on tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeää”, kertoo tapahtumaan osallistunut 17-vuotias Bea Janhonen Kangasniemeltä.

Tapahtuman järjestivät Suomen Partiolaiset ja Suomen 4H-liitto osana Nuorten osallisuus kansallisessa metsästrategiassa -hanketta. Nuorten kommenttipuheenvuoroissa esittämät mielipiteet otetaan maa- ja metsätalousministeriössä huomioon Kansallista metsästrategiaa ja sen toimeenpanoa kehitettäessä.

Lue lisää tapahtumasta (Partiolaisten ja 4H:n Partiolaisten yhteistiedote 25.5.2021)

B. Metsäalan vuorovaikutus ja viestintä Jari Leppä Metsät