Hoppa till innehåll
Media

Ungas delaktighet i den nationella skogsstrategin

Tillbaka till projektbeskrivningar för den nationella skogsstrategin

Utförare

Finlands 4H-förbund och Finlands scouter

Projektbeskrivning

Löptid: 2020-2021

I den nationella skogsstrategin 2025 fastställs att uppmärksamhet ska fästas vid engagemanget och delaktigheten av unga i det sektorsövergripande projektet B: växelverkan och kommunikation inom skogsbranschen. Genom att informera om arbetstillfällen i branschen och hur de förändras kan man påverka skogsbranschens image och därigenom tillgången på kompetent arbetskraft.

Projektet svarar mot behovet att involvera och engagera unga och består av två olika paket. I projektet når man ut till unga som är intresserade av att påverka och andra unga.

Projektet är indelat i

  • De ungas skogsråd
  • Modell för elevernas skogsdagar

De ungas skogsråd involverar och engagerar unga i skogspolitiken och främjar uppskattningen för åtgärderna och den nationella skogsstrategin. Projektet syftar till att ta fram en permanent verksamhetsmodell för de ungas skogsråd, inom vilket de unga årligen gör en utvärdering av genomförandet av skogsstrategin. De ungas skogsråd samlas första gången våren 2021.

Modellen för elevernas skogsdagar har temat naturens mångfald och stärker ungas kunskaper om och delaktighet i den aktuella skogspolitiken. Genom modellen för elevernas skogsdagar kan de deltagande ungdomarnas erfarenheter utnyttjas i insamlingen och förmedlingen av information om skogsstrategin på nationell nivå och i landskapen.

Projektet resulterar i konkreta erfarenheter av ungas delaktighet i den nationella skogsstrategin som kan utnyttjas som permanenta åtgärder för att involvera unga. Projektet syftar till att öka ungas engagemang och delaktighet i den nationella skogsstrategin.

Ytterligare information

Utvecklingschef Sampo Juhajoki, Finlands 4H-förbund, fornamn.efternamn(at)4h.fi, tel. 0503209635

Slutrapport (på finska)
De ungas skogsråd berättade för jord- och skogsbruksministern om sina tankar och åsikter om utvecklingen av den nationella skogsstrategin (JMS Pressmeddelande 25.5.2021)