Hyppää sisältöön
Media

Siemenviljelysten tuotannon kehittäminen (SITKE)

Takaisin Kansallisen metsästrategian hankkeisiin

Toteuttaja

Luonnonvarakeskus

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2020-2021

Metsäpuiden taimituotantoon ja männyn metsäkylvöihin tarvitaan korkealaatuista ja alkuperältään sopivaa siementä. Erityisesti kuusen jalostetusta siemenestä on ajoittain pulaa, ja siementä on kotimaisen tuotannon niukkuuden vuoksi tuotu viime vuosina merkittäviä määriä. Siementen tuontiin liittyy alkuperien sopivuuteen sekä kasvinterveyteen liittyviä riskejä. Männyn jalostetusta siemenestä ei ole vastaavaa puutetta, mutta runsas vuotuinen käyttömäärä vaatii laajamittaista tuotantoa. Hehtaarisatojen lisääminen vähentää tuotantopinta-alan tarvetta ja lisää tuotannon ennakoitavuutta. 

Hankkeen tavoitteena on:

  • tuottaa tietoa siemenviljelysten hoitomenetelmistä, joiden avulla kuusen ja männyn siemenviljelysten tuotantokyky kasvaa.
  • raportoida näistä tutkimustuloksista tiedeyhteisölle ja kotimaisille sidosryhmille.
  • viedä kehittyneet hoitotoimenpiteet nopeasti käytäntöön tiiviissä yhteistyössä siementuottajien kanssa.

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään kuusen ja männyn siemenviljelystuotantoa arvokkaan, jalostetun siemenen tuotannon lisäämiseksi ja tehostamiseksi. Keinoina on mm. kukittamismenetelmien parantaminen, viljelysten hoidon ajoituksen tarkentaminen sekä hyönteis- ja ruostesienituhojen torjunta.

Jalostetun metsänviljelyaineiston saatavuuden turvaaminen on tärkeää metsien kasvun lisäämiseksi, mikä on asetettu tavoitteeksi Kansallinen metsästrategia 2025:ssa. Lisääntyvä kasvu lisää metsien hiilinielua, tuottaa metsänomistajille lisää kantorahatuloja sekä parantaa metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä Suomessa.

Lisätietoja

Luonnonvarakeskuksen hankesivu