Hoppa till innehåll
Media

Utveckling av produktionen i fröodlingar

Tillbaka till projektbeskrivningar av den nationella skogsstrategin

Utförare

Naturresursinstitutet

Projektbeskrivning

Löptid: 2020-2021

Det behövs högkvalitativa frön av lämpligt ursprung i produktionen av skogsträdplantor och skogssådden med tall. Framför allt råder det ibland brist på förädlade granfrön. De senaste åren har betydande mängder förädlade granfrön importerats till landet på grund av att den inhemska produktionen har varit liten. Det finns risker med importen av frön vad gäller lämpligt ursprung och växthälsa. Det råder inte en lika stor brist på förädlade tallfrön, men den stora användningsvolymen kräver en omfattande produktion. Behovet av produktionsareal minskar och förutsebarheten av produktionen ökar när hektarskördarna utökas. 

Syftet med projektet är att

  • ta fram information om metoder för att sköta förodlingar så att produktionskapaciteten i odlingar av granfrön och tallfrön ökar
  • rapportera dessa forskningsresultat till forskarsamhället och intressenter i Finland
  • snabbt i praktiken tillämpa de utvecklade vårdåtgärderna i nära samarbete med fröproducenter.

I projektet undersöks och utvecklas produktionen i odlingar av granfrön och tallfrön i syfte att öka och effektivisera produktionen av värdefulla förädlade frön. Metoderna är bland annat att förbättra drivningsmetoderna, precisera tidsschemat för vården av odlingar och bekämpa skador som orsakas av insekter och rostsvamp.

Det är viktigt att säkerställa tillgången till förädlat skogsodlingsmaterial i syfte att öka skogens tillväxt, vilket är ett av målen i den nationella skogsstrategin 2025. En ökad tillväxt bidrar till att öka kolsänkorna i skogarna, att höja rotprisinkomsterna för skogsägare och att förbättra verksamhetsbetingelserna för skogsindustrin i Finland.

Ytterligare information

Projektet på Naturresursinstitutets webbplats (på finska)