Hyppää sisältöön
Media

Metsäkulttuurinen kestävyys kokonaiskestävyyden työkaluksi (MEKKO)

Takaisin Kansallisen metsästrategian hankkeisiin

Toteuttaja

Lusto – Suomen Metsämuseo sekä Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2020-2021

Tarve metsiin liittyvien tavoitteiden, metsien käytön ja metsätoimijakentän kokonaiskestävyyden edistämiseen on päivitetyssä Kansallinen metsästrategia 2025:ssa nostettu aiempaa selkeämmin esiin. Kokonaiskestävyyttä ei ole mahdollista saavuttaa ilman kulttuurisen kestävyyden ja siihen sisältyvän kulttuurisen transformaation integroimista kestävyystoimiin. Metsäalalla on huomioitu taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys, mutta kulttuurinen kestävyys on aiemmin joko jäänyt täysin huomiotta, liitetty määrittelemättömänä sosiaaliseen kestävyyteen tai ymmärretty liian suppeasti. 

Hankkeen tavoitteena on:

  • edistää kokonaiskestävyyden toteutumista suhteessa metsään, mikä tapahtuu määrittelemällä, konkretisoimalla ja ottamalla käyttöön metsäkulttuurisen kestävyyden käsite.

Hankkeen työryhmän ensisijaisina tehtävinä on määritellä ja konkretisoida kulttuurisen kestävyyden käsite metsäkontekstissa sekä ideoida sille tarvittavia jatkotoimenpiteitä, jotta Kansallisen metsästrategian tavoitteeksi asettama kokonaiskestävyys voi toteutua. Työryhmän tehtävänä on myös esittää, miten metsäkulttuuri- ja metsäsuhdetyö jatkuvat verkostossa hankkeen jälkeen. Työryhmätyöskentelyn ja selvityksen pohjalta voidaan esimerkiksi hankkeistaa ja siten jatkokehittää metsäkulttuuriin ja metsäkulttuuriseen kestävyyteen liittyviä sisältöjä ja toimia. Työn toteuttamiseksi työryhmä järjestää metsäkulttuurisen kestävyyden työryhmäkokouksia ja työpajoja. Tulokset kootaan verkossa julkaistavaksi selvitykseksi.

Muualla verkossa

Metsäkulttuurinen kestävyys (loppuraportti)

Lisätietoja

Leena Paaskoski, Lusto, etunimi.sukunimi@lusto.fi, puh. 050 366 9552